Τα top:


Στο Δήμο Γλυφάδας συνεχίζουν τις «άρπα κόλα» συνεδριάσεις!

Δύο ακόμη «άρπα κόλα» απανωτές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας με διαφορά μιας ώρας, το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική συζήτηση των θεμάτων.

Γεώργιος Παπανικολάου

Ως γνωστόν στο Δήμο Γλυφάδας, ο ουσιαστικός, δημιουργικός και δημοκρατικός διάλογος, είναι μόνο στα παχιά λόγια του Δημάρχου κ. Παπανικολάου!

 Επί 4 χρόνια ο Δήμαρχος παρεμποδίζει ετσιθελικά την συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων Παρατάξεων στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κι έτσι ο μόνος που συμμετέχει από την Αντιπολίτευση είναι ο Παναγιώτης Γιάχος, κι αυτός υποχρεωτικά, αφού είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος της. 

Για του λόγου το αληθές παρακολουθείστε στο κανάλι του Δήμου στο YouTube, οποιοδήποτε από τα Βίντεο όλων των Συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται και Live (ζωντανά).

Υπενθυμίζουμε ότι στην 9μελή Οικονομική Επιτροπή, τα οκτώ (8) μέλη της είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ενώ όλη η Αντιπολίτευση εκπροσωπείται μόνο από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο (!!!!!).

Οι πρώην Υπουργοί Εσωτερικών κ. κ. Θεοδωρικάκος και Βορίδης, με τα αλλεπάλληλα «χειρουργικά» νομοθετήματά τους, αφαίρεσαν από τα Δημοτικά Συμβούλια όλες τις σημαντικές αρμοδιότητές τους και τις μετέφεραν στις Οικονομικές Επιτροπές, μετατρέποντας τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα και τους Δημοτικούς Συμβούλους σε «άβουλους τιτλούχους».

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, έπαψε πλέον να είναι το ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, αφού όλα – κυριολεκτικά όλα – τα σημαντικά θέματα του Δήμου, συζητούνται και αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει πλέον καταστεί ένα παντοδύναμο ΥΠΕΡ-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, όπου αποφασίζονται τα πάντα.

Παναγιώτης Γιάχος

Ουσιαστικά βέβαια αυτός που αποφασίζει είναι ο Δήμαρχος, αφού στο Δήμο Γλυφάδας από τα εννέα (9) μέλη της Ο.Ε., οι οκτώ (8) είναι υπό τον έλεγχό του, αφού ο μόνος εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης, όπως προαναφέρθηκε είναι ο Παναγιώτης Γιάχος.

Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στις συνεδριάσεις της Ο.Ε., είναι ότι αυτοί οι οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ψηφίζουν αβασάνιστα τα πάντα χωρίς κάποια επιχειρήματα(!!!) και χωρίς να πουν έστω και μια λέξη ή έστω να βγάλουν ένα κιχ!

Ψηφίζουν σιωπηλά χωρίς να αντικρούουν – έστω και για τα μάτια – τα όσα θέτει και καταγγέλλει  εμπεριστατωμένα ο Παναγιώτης Γιάχος, με τις συνεχείς και τεκμηριωμένες αναφορές του για παρατυπίες και σπατάλες με τις αναθέσεις στους ίδιους και στους ίδιους Εργολάβους και Προμηθευτές, χωρίς να γίνεται ουσιαστικός ανταγωνισμός στις Δημοπρασίες, με τελικό αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Δημοτικού Ταμείου.

Αυτά τα θαυμαστά και «ωραία δρώμενα» γίνονται σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία  διαχειρίζεται πολύ, μα πάρα πολύ χρήμα…

Κι όταν λέμε πολύ χρήμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ!!!

Σύμφωνα με την 37η Πρόσκληση, για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8-11-2023 ώρα 3:00, τα θέματα της Η. Δ. είναι:

1. Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 4/2023, 44/2023, 80/2023, 127/2023, 154/2023, 161/2023, 170/2023 και 187/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση και συμπλήρωση πάγιας προκαταβολής

2. Έγκριση α) για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση β) των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και των σχετικών όρων της διακήρυξης που αφορά: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδαςκαι γ) για πρόσκληση σε τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς

3. Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»

4. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ»

5. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης, δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ» σε συμμόρφωση της με αριθμ. 1597/2023 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

7. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Αναστασίου Ευαγγελίας, σε απαίτησή της περί αποζημίωσης υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου

8. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ. Μοραγιάννη Μαρίας, σε απαίτησή της περί αποζημίωσης υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 

10. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

11. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

Όσο αφορά τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν είναι μέλη της Ο.Ε., ουσιαστικά – είναι «άφωνοι» – αφού δεν τους αποστέλλονται ούτε καν οι Προσκλήσεις των Συνεδριάσεων της Ο.Ε., έστω για την τυπική ενημέρωσή τους. 

Έτσι η μόνη υποτιθέμενη αρμοδιότητα που τους έχει απομείνει είναι το …να καμαρώνουν στις παρελάσεις.

Ιδιαίτερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημαρχιακής Παράταξης, ε… αυτοί έχοντας «ρουφήξει το αυγό τους» σιωπούν ψηφίζοντας τα πάντα, με την προσδοκία να ορισθούν από τον Δήμαρχο σε κάποιο αμειβόμενο πόστο.

Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα, για το πώς διοικείται τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Γλυφάδας.

Όπως προαναφέραμε οι αρμοδιότητές του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν κυριολεκτικά αποψιλωθεί, οπότε όταν η Διοίκηση του Δήμου δεήσει και το συγκαλέσει να συνεδριάσει, το όποιο ενδιαφέρον των συνεδριάσεων να εξαντλείται στην αρχή, όταν συζητούνται οι επίκαιρες ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων προς το Δήμαρχο.  

Σύμφωνα με την 22η Πρόσκληση, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις / 8-11-2023 και ώρα 4:00, τα θέματα της Η. Δ. είναι:

1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση» του Δήμου Γλυφάδας , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 52 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/06.10.2023) 

2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2023 (σχετ. απόφαση ΔΣ ΚΑΠΠΑ) 

3. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Προστασίας Αδέσποτων Ζώων (ΣΠΑΖ)

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του παραδοτέου της Α’ Φάσης, της σύμβασης με τίτλο :«Προμήθεια ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Γλυφάδας(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ-ΑΤ08-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)» 

6. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με Α.Π. 31455/25.9.2023 αίτηση ΔΕΔΔΗΕ) 

7. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με Α.Π. 39570/19.12.2022 αίτηση ΔΕΔΔΗΕ) 

8. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με Α260/2022 απόφαση του Δ.Π.Π.) 

9. Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (σχετ. η με 31386/22.9.2023 αίτηση) 

10. Έγκριση αναγκαιότητας για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων 

11. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E. (σχετ. η με αρ. πρωτ. 35053/24.10.2023 αίτηση) 

12. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 35051/24.10.2023 αίτηση)

Κοινοποιήστε

Δείτε επίσης

Όλοι απόψε Σάββατο 30 Σεπτ. στο “Ηπειρώτικο αντάμωμα” στην Πλατεία Μακεδονίας

Post Views: 2.334 Κοινοποιήστε

Ο Δημήτρης Αλεβίζος στηρίζει έμπρακτα τον Στάθη Γεωργούλα

Post Views: 4.463 Κοινοποιήστε