Τα top:


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Π. Γιάχου προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα δρώμενα της Οικονομικής Επιτροπής

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φρονώ ότι εμείς οι αντιπολιτευόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκτός από την άσκηση του θεσμικού μας καθήκοντος,

που είναι ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής, οφείλουμε παράλληλα να καταθέτουμε και τις προτάσεις μας για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου.

Μετά λοιπόν από 34 μήνες που είμαι τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, θεωρώ υποχρέωσή μου να επικοινωνήσω στα μέλη του Δ.Σ., αλλά και στους πολίτες της Γλυφάδας τις εμπειρίες μου, αναφορικά με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ο.Ε., καθώς και τις προτάσεις μου για την αναβάθμιση της λειτουργία της, προς όφελος των κατοίκων της Πόλης μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 72 του νόμου 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση».

Δυστυχώς ο προηγούμενος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Περικλής Δορκοφίκης που προέδρευσε από τις 8 Σεπτέμβρη 2019 έως τις 8 Ιανουαρίου 2022, παρά τις κατά καιρούς υπενθυμίσεις μου, παραβίασε κατ εξακολούθηση τον παραπάνω νόμο, αφού δεν έθεσε ποτέ ως θέμα σε συνεδρίαση, την έκθεση πεπραγμένων της Ο.Ε., προκειμένου στη συνέχεια να την υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπακόλουθα λοιπόν ούτε και το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλήθηκε ποτέ σε Ειδική Συνεδρίαση, για να συζητήσει την έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής και μάλιστα ανά εξάμηνο, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο.

Ελπίζω ο σημερινός Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Δημήτρης Νιτσιόπουλος, ότι θα τηρήσει τον νόμο και θα συγκαλέσει άμεσα την Ο.Ε., με θέμα την έκθεση πεπραγμένων της για το προηγούμενο εξάμηνο, προκειμένου στη συνέχεια να την υποβάλλει στο Δ.Σ., όπου θα συζητηθεί σε Ειδική Συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά θεωρώ υποχρέωσή μου να επικοινωνήσω μαζί σας τις εμπειρίες μου, αλλά και να καταθέσω τις προτάσεις μου, για την αποδοτικότερη λειτουργία του σημαντικού συλλογικού Πολιτικού Οργάνου του Δήμου μας, όπως είναι πλέον η Οικονομική Επιτροπή.

Όπως γνωρίζετε, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας αποτελείται από εννέα (9)τακτικά μέλη, εκ των οποίων τα οκτώ (8) από τα τακτικά μέλη, προέρχονται απόν τη διοικούσα παράταξη, ενώ ο μοναδικός εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης είμαι εγώ.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, αισθάνομαι ότι η ευθύνη που έχω τόσο εγώ, όσο και τα άλλα μέλη της Ο.Ε. είναι πολύ μεγάλη, για το χειρισμό του κάθε θέματος που τίθεται προς συζήτηση και ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή, όπου μετά τις αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις και τις αυξημένες αποκλειστικές αρμοδιότητές της Ο.Ε., οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ως προς τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων των δημοτών.

Όμως με την ίδια επιμέλεια και προσοχή, επιβάλλεται να λειτουργούμε και για την δική μας αυτό-προστασία, δηλαδή ότι αυτά που πράττουμε είναι νόμιμα και δεν θα αντιμετωπίσουμε ποινικές διώξεις, αλλά ούτε και θα βρεθούμε μελλοντικά, προ δυσάρεστων οικονομικών καταλογισμών της προσωπικής μας περιουσίας και της σύνταξής μας, όπως έχει ήδη συμβεί και σε παλαιότερους αιρετούς του Δήμου μας, για δαπάνες που ψήφισαν καλή τη πίστει, οι οποίες όμως κρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά από χρόνια μη νόμιμες και τους καταλογίστηκαν τα αντίστοιχα ποσά, τα οποία τους παρακρατούνται από τις συντάξεις τους.

Συνεπής προς τα παραπάνω, ήδη από το Σεπτέμβρη του 2019 που είμαι μέλος της Ο.Ε., φρόντισα και φροντίζω συνεχώς να ενημερώνομαι, όσο μπορώ καλύτερα, για την διαρκώς μεταβαλλόμενη νομοθεσία και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται κατά την σύνταξη των μελετών, αναφορικά με τα έργα, τις υπηρεσίες και τις προμήθειες στους Δήμους, καθώς και την περαιτέρω νόμιμη διαδικασία που πρέπει να τηρείται, όταν αυτά τα θέματα εισαχθούν στην Οικονομική Επιτροπή, για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Καθήκον όλων των εμπλεκομένων και πρώτα απ όλους, το δικό μας καθήκον, δηλαδή ημών των μελών της Ο.Ε., είναι να διασφαλίζονται με νόμιμους τρόπους, η διαφάνεια, ο υγιής κι ελεύθερος ανταγωνισμός, η ποιότητα, αλλά προπαντός τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Γλυφάδας, για τα οποία οι δημότες μας εξέλεξαν και που εμείς ορκιστήκαμε να τα διαφυλάσσουμε, είτε είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, είτε ανήκουμε στη Διοικούσα Παράταξη του Δημάρχου.

ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΒΙΩΣΕΙ

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μου, οι εισηγήσεις των θεμάτων εξακολουθούν να μας αποστέλλονται, ελάχιστες ώρες πριν από τις συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη της Ο.Ε., να μην έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να επεξεργαζόμαστε τα θέματα.

Τις πιο πολλές φορές κάποιοι συνάδελφοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις σιωπηρά κι απλά ψηφίζουν, γιατί προφανώς δεν είχαν το χρόνο να μελετήσουν τα θέματα και τις ογκώδεις εισηγήσεις τους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, δεν προλαβαίνουμε ούτε καν να φυλλομετρήσουμε τις πολυσέλιδες εισηγήσεις τους.

Βέβαια αυτοί που επιμελούνται και συντάσσουν αυτές τις εισηγήσεις, τις οποίες συστηματικά μας τις στέλνουν πάντα την τελευταία στιγμή, αυτοί έχουν καλυμμένα τα νώτα τους, δεδομένου ότι οι τυχόν ευθύνες δεν θα αναζητηθούν από αυτούς, αλλά από την Αναθέτουσα Αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με το νόμο, είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Αν λοιπόν «πάει κάτι στραβά, το μάρμαρο δεν θα το πληρώσουν» οι συντάκτες των εισηγήσεων.

Αυτοί που θα κληθούν να λογοδοτήσουν, θα είμαστε εμείς τα μέλη της Ο.Ε., που ψηφίσαμε το α’ ή το β’ θέμα ανημέρωτοι και αβασάνιστα, γι αυτό κι έχοντας επίγνωση των παραπάνω, απαιτώ και λέω και το ξαναλέω, να έχουμε τις εισηγήσεις των θεμάτων έγκαιρα.

Πρέπει άμεσα να σταματήσει η ακολουθούμενη τακτική, όπου κάθε Παρασκευή συντάσσεται και αποστέλλεται η Πρόσκληση για τη συνεδρίαση, αλλά οι εισηγήσεις των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μας αποστέλλονται πάντα ελάχιστες ώρες πριν από τις συνεδριάσεις, ενώ συνήθως κι απ αυτές τις εισηγήσεις, λείπουν τα συνημμένα κρίσιμα έγγραφά τους που τις συναποτελούν.

Δηλαδή με άλλα λόγια μονίμως και συνειδητά, αυτό που γίνεται είναι να «βάζουν το κάρο μπροστά από το άλογο»!!!

Επειδή αυτή η μεθόδευση έχει πλέον παγιωθεί, δικαιολογούμαι να πιστεύω ότι αυτό γίνεται επί τούτου, για να μην προλαβαίνουμε να «ψάχνουμε», σε βάθος τα θέματα της συνεδρίασης.

Αλήθεια κ. συνάδελφοι, τι να πρώτο-προλάβουμε στις είκοσι (20) ώρες που μεσολαβούν, εκ των οποίων οι μισές είναι η νύχτα που θα πρέπει να κοιμηθούμε.

Πόσο χρόνο έχουμε να μελετήσουμε ή έστω να διαβάσουμε τις εισηγήσεις, αφού μας αποστέλλονται το μεσημέρι ή το απόγευμα της παραμονής της συνεδρίασης, η οποία διεξάγεται την επομένη ημέρα στις 2:00 μ.μ.;
Πόσο χρόνο έχουμε για να επισκεφθούμε τις Υπηρεσίες του Δήμου, για διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες, για τα θέματα;
Πόσο χρόνο έχουμε να μεταβούμε επί τόπου όπου χρειάζεται για να έχουμε άμεση αντίληψη του α’ ή του β’ Έργου ή της Προμήθειας ή της Παροχής Υπηρεσίας ή κάποιας Εργασίας, τα οποία θα κληθούμε σε λίγη ώρα, να τα ψηφίσουμε, με ότι αυτό συνεπάγεται;
Πόσο χρόνο έχουμε για να επικοινωνήσουμε με τους διάφορους ενδιαφερόμενους, που αναφέρονται στα θέματα της συνεδρίασης, για να σχηματίσουμε την όσο δυνατόν ποιο σφαιρική άποψη;
Πόσο χρόνο έχουμε για να επικοινωνήσουμε με τα άλλα μέλη της Παράταξής μας καθώς και με άλλους συναδέλφους για να μεταφέρουμε στην συνεδρίαση την όποια γνώμη εκφράσουν ή ακόμη και κάποια πρότασή τους;

Η αναμφισβήτητη και αδυσώπητη πραγματικότητα, είναι ότι αυτός ο απειροελάχιστος χρόνος δεν επαρκεί ούτε καν, για να διαβάσουμε τις εισηγήσεις των θεμάτων με τα συνημμένα έγγραφά τους κι όχι να γίνουν αυτά που προανέφερα, οπότε όσες προσπάθειες κι αν κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν τα καταφέρνει, ακόμη κι αν μεταβληθεί σε Σούπερμαν.

Αυτή λοιπόν η «πατέντα» που ακολουθείται μεθοδικά, έχει ως επακόλουθο την ουσιαστική συσκότιση και την «άρπα κόλα» συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σε κρισιμότατα θέματα με τεράστιο οικονομικό αντικείμενο.

Η μόνιμη διαχρονική δικαιολογία είναι ότι, δεν προλαβαίνουν οι Υπηρεσίες και άλλα επιχειρήματα, που υποτιμούν τη νοημοσύνη μας. Αυτό που είναι φανερό ότι γίνεται είναι, ότι ο Πρόεδρος της Ο.Ε. συντάσσει την Πρόσκληση της Συνεδρίασης, αναγράφοντας στην Ημερήσια Διάταξη απλούς τίτλους Θεμάτων για τα οποία δεν έχει ενώπιών του ούτε τους φακέλους τους ούτε και τις εισηγήσεις τους, οπότε μας αποστέλλει μια ξερή Πρόσκληση χωρίς τις Εισηγήσεις των θεμάτων, για να μπορούσαμε να έχουμε έτσι τρείς (3) πλήρεις ημέρες να προετοιμασθούμε για την συζήτηση των θεμάτων στη συνεδρίαση.

Αντίθετα αυτό που ζούμε σε κάθε συνεδρίαση, είναι η ίδια κωμικοτραγική κατάσταση, όπου ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ο.Ε. που πριν από πέντε ημέρες συμπεριέλαβε ένα θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, αυτός ο ίδιος τώρα εκεί, να αυτοαναιρείται – για να μην πω ότι αυτό-γελοιοποιείται – λέγοντας ανερυθρίαστα «αυτό το θέμα αποσύρεται γιατί δεν μου έστειλαν την εισήγηση». Στις αναρίθμητες παρατηρήσεις μου, ότι «αφού δεν είχε την εισήγηση γιατί το συμπεριέλαβε ως θέμα στην Η.Δ.», λαμβάνω πάντα, την ίδια αποστομωτική απάντηση (!!!), «προχωράμε στο επόμενο θέμα».

Αυτό όμως που αποδεικνύεται κι εδώ κ. Δήμαρχε, είναι ότι παρά τα όσα λέτε περί «καθαρού ουρανού κλπ», στην πράξη άλλα γίνονται, αφού δεν διευκολύνετε τον τεκμηριωμένο διάλογο στα συλλογικά όργανα, και αποτρέπεται τον ουσιαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του Δήμου, αφού σταθερά και διαχρονικά η συζήτηση και ψήφιση όλων των θεμάτων, γίνεται με διαδικασίες fast track.

Εάν τα όσα λέω εγώ τα θεωρείτε παράλογα, τότε προφανώς είναι παράλογη και η πολύ πρόσφατη Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (374 Α.Π.: 39135/ 30-5-2022) για το ίδιο θέμα: «Οι εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κρίνεται απαραίτητο να γνωστοποιούνται στα μέλη της Επιτροπής με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο έγκαιρα, προκειμένου αυτά να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα επί των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και να είναι σε θέση να αποφασίσουν επ’ αυτών.»

Δυστυχώς κ. Δήμαρχε, το ίδιο πράττετε και με τις έγγραφες ερωτήσεις που σας υποβάλλονται, όπου παρά τη ρητή από το νόμο υποχρέωσή σας, αποφεύγετε «όπως ο διάολος το λιβάνι» να απαντάτε γραπτά, με την ίδια πάντα δικαιολογία, ότι δεν προλαβαίνουν οι υπηρεσίες λόγω του κορωνοϊού κ.α.

Αυτή όμως η συμπεριφορά και πρακτική, ουσιαστικά φαλκιδεύει και εν τέλει ακυρώνει, το δικαίωμά που έχουμε ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, στην αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων, προκειμένου να ασκήσουμε υπεύθυνα τα θεσμοθετημένα κι απολύτως νόμιμα καθήκοντά μας.

Περαιτέρω, σε όλες τις προσκλήσεις της Ο.Ε., στην Ημερήσια Διάταξη υπάρχουν αναρίθμητα θέματα τα οποία αφορούν, αναθέσεις υποθέσεων του Δήμου σε Δικηγόρους.

Όμως παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις και διαμαρτυρίες μου, δεν αναγράφεται ποτέ μα ποτέ, ποια είναι η συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία προτείνεται ο συγκεκριμένος Χ ή Ψ δικηγόρος, για τον οποίο, τα μέλη της Ο.Ε. καλούμαστε να ψηφίσουμε να του ανατεθεί η Α ή Β υπόθεση. Αυτό που παγίως αναγράφεται επαναλαμβανόμενες φορές στις Προσκλήσεις είναι: «Ανάθεση υπόθεσης στο (η) ν δικηγόρο κ. (ονομ/νυμο)».

Αυτή η συστηματική και επιμελής ασάφεια, εκτός του ότι δεν διευκρινίζει, ποια είναι η υπόθεση που η Ο.Ε. καλείται να αποφασίσει, να γίνει η ανάθεσή της, στον Χ ή Ψ δικηγόρο, ενώ κι όταν αναρτάται η απόφαση στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, αφού κι εδώ αναγράφεται αόριστα: «Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο (……….) και το μόνο που γράφει είναι, εάν η απόφαση ήταν κατά πλειοψηφία ή ομόφωνη.

Αυτό γίνεται παρά την ρητή πρόβλεψη του νόμου ότι στην Πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται με σαφήνεια το κάθε θέμα.

Εάν κι εδώ, τα όσα λέω εγώ τα θεωρείτε παράλογα, τότε προφανώς είναι παράλογη και η πολύ πρόσφατη Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (374 Α.Π.: 39135/ 30-5-2022) για το ίδιο θέμα: «Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια…», όπου μάλιστα μιλάει για την σχετική νομολογία αναφέροντας την 1688/1982 απόφαση του ΣτΕ.

Οι αποφάσεις όπως εκδίδονται, δεν αναφέρουν ποτέ τη διαφορετική γνώμη που εκφράζεται, κατά τη συζήτησή τους. Εάν τα όσα λέω εγώ τα θεωρείτε παράλογα, τότε προφανώς είναι παράλογη και η πολύ πρόσφατη Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (374 Α.Π.: 39135/ 30-5-2022) για το ίδιο θέμα:

«Μία απόφαση αποτελείται από το προοίμιο και το διατακτικό… ✓ το κείμενο της εισήγησης του θέματος, καθώς και περιληπτικά τις γνώμες που αναπτύχθηκαν κατά τη συζήτηση, ✓ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ✓ τις απόψεις της τυχόν μειοψηφίας, ✓ τις διατάξεις που αποτελούν τη νομική βάση για την έκδοση της απόφασης. Σημειώνεται ότι η παράθεση των διατάξεων πρέπει να είναι πλήρης και συγκεκριμένη.»

Επίσης ενώ στις αποφάσεις γίνεται επίκληση σημαντικών εγγράφων, αυτά απουσιάζουν από το σώμα των αναρτημένων αποφάσεων στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», παρά την κατηγορηματική πρόβλεψη του νόμου 3861/2010 άρθρο 3 παρ.3: «Οι νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα και οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.» Αποφ. Υπουργού Επικρατείας Αριθμ. 14492 ΕΞ 2021, ΦΕΚ 2157/25-5/2021 αρ.6: «3. Κατά την ανάρτηση των νόμων και πράξεων αναρτώνται υποχρεωτικά συμπληρωματικά πληροφοριακά στοιχεία.».

Εξ άλλου για το ίδιο θέμα, είναι πολύ εύγλωττη και η σχετική αναφορά στην με Αριθμό πρωτοκ.: 38565/14014 – 01/06/2018 ΑΔΑ: ΨΡΓΒΟΡ1Κ-ΔΝ4, απόφαση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: «…κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να δημοσιεύονται είτε στο σώμα της απόφασης είτε ως επισυναπτόμενο αρχείο στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, διότι με την ευρεία δημοσιότητα και πρόσβαση στην πληροφορία διασφαλίζεται η διαφάνεια της κρατικής δράσης και κατ’ αποτέλεσμα η υπευθυνότητα, η ευθύνη και η λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 3861/2010 και καθίσταται ευκολότερος, ταχύτερος και καλύτερος ο έλεγχος από τους πολίτες, από τις κρατικές Υπηρεσίες και από κάθε ενδιαφερόμενο.»

Στο Δήμο Γλυφάδας όμως, δεν τηρούνται και τα όσα ρητά ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 97 του νόμου 3463/2006: «6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους….»

Αυτό που δυστυχώς γίνεται είναι, ότι στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Ο.Ε., της Ε.Π.Ζ. και του Δ. Σ., μετά τους αναγραφόμενους τίτλους των θεμάτων Η.Δ. της Πρόσκλησης της συνεδρίασης, αυτό που αναγράφεται, είναι ο αριθμός της απόφασης και απλά εάν η απόφαση ελήφθη ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!!!!!

Όμως αυτή η «πατέντα» ουσιαστικά αποκρύπτει και δεν αναγράφει την Περίληψη της υπόθεσης, όπως σαφώς ορίζει η νομοθεσία, παραβιάζοντας κατάφωρα και προκλητικά το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται, από τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.!!!

Αυτό όμως δεν είναι σύμφωνο με την παραπάνω αναφερόμενη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 97 του νόμου 3463/2006 που ορίζει ότι: <<…δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους…», κάτι που στο Δήμο Γλυφάδας, συστηματικά και επιμελώς, δεν γίνεται ποτέ !!!!!

Επίσης οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ δεν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Δήμου, οπότε ειδικά τώρα με την πανδημία και τον περιορισμό των μετακινήσεων, έχει καταστεί αδύνατη η πρόσβαση των πολιτών στον εν λόγω χώρο του Δημαρχείου, που είναι ο συγκεκριμένος ΠΙΝΑΚΑΣ.

Η υποχρεωτική από τον νόμο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου των αποφάσεων όλων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, γίνεται πάντα με σημαντικότατη καθυστέρηση, ενώ δεν αναγράφεται πουθενά στην Ιστοσελίδα, η ημερομηνία και η ώρα που αναρτήθηκε η απόφαση.

Αυτή τη σημαντικότατη ασάφεια, παρότι όταν την ανέφερα στο Δ.Σ. πριν από ένα χρόνο, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα τακτοποιηθεί, έως και σήμερα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.

Αυτό όμως έχει αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και ουσιαστικά να καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της έγκαιρης ή όχι ανάρτησης των αποφάσεων, οπότε με αυτή την «πατέντα», «ροκανίζεται» και περνάει ο κρίσιμος χρόνος, για την υποβολή εμπρόθεσμης Προσφυγής κατά των αποφάσεων, αφού δεν είναι έγκαιρα αναρτημένες, παρά τα όσα ορίζονται.

Μια ακόμη σοβαρή παρατυπία ήταν η μη τήρηση των προϋποθέσεων, προκειμένου να αναθέτει ο Δήμος σε δικηγόρο τη νομική συμπαράσταση σε αιρετούς του, δικαστικών υποθέσεών τους για αδικήματα που κατηγορούνται ότι διέπραξαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σύμφωνα με το νόμο ο ενδιαφερόμενος (όποιος κι αν είναι αυτός) πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία, στην οποία να επισυνάπτει και την κλήση η το κατηγορητήριο της Δικαστικής Αρχής, στη συνέχεια να υπάρχει σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας κι αν δεν υπάρχει Νομική Υπηρεσία να αναθέτει η Ο.Ε. τη σύνταξη γνωμοδότησης σε δικηγόρο και, αφού τηρηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, να εισάγεται το θέμα στην Ο.Ε, όπου κι εδώ πρέπει μαζί με τον ορισμό του δικηγόρου να αποφασιστεί το ύψος της αμοιβής του για τη συγκεκριμένη υπόθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά μάλιστα υπό την αυστηρή προϋπόθεση, ότι η ποινική δίωξη δεν έχει ασκηθεί από την Υπηρεσία ή Αυτεπάγγελτα.

Από όλα αυτά που προανέφερα, στο Δήμο Γλυφάδας μέχρι και πρόσφατα δεν τηρούταν κυριολεκτικά τίποτα, αφού στα μέλη της Ο. Ε. δεν μας δινόταν ούτε καν η δυνατότητα, να ενημερωθούμε από που έχει ασκηθεί η ποινική δίωξη καθώς και ποια ή ποιες είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες κατά του αιρετού, είτε αυτός ήταν ο Δήμαρχος, είτε Αντιδήμαρχος, είτε Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ τα ίδια ακριβώς ορίζονται από το νόμο, ότι πρέπει να εφαρμόζονται και για τους πρώην αιρετούς του Δήμου.

Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις που ο Δήμαρχος ενήργησε με καταστρατήγηση των διατάξεων, για το πότε και σε ποιες περιπτώσεις, μπορεί ο Δήμαρχος να ασκήσει αρμοδιότητες της Ο.Ε., στις οποίες πουθενά, μα πουθενά δεν αναφέρεται ότι έχει το δικαίωμα, να ορίζει ο ίδιος δικηγόρο, προς υπεράσπιση, είτε το ιδίου του εαυτού του, είτε άλλων αιρετών ή υπαλλήλων του Δήμου.

Επισημαίνω πάντως ότι μετά την πρόσφατη σχετική Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., έγιναν κάποια θετικά βήματα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας, αναφορικά με την τήρηση του νόμου για τη νομική συμπαράσταση σε αιρετούς. Μένει επίσης να τηρηθεί η νομοθεσία με ευλάβεια και για τους υπαλλήλους του Δήμου, για αδικήματα που κατηγορούνται ότι διέπραξαν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Πέρα από τα παραπάνω, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, στο Δήμο μας έχουμε κι άλλη «πατέντα συσκότισης», αφού οι αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου μας, που έχουν ως θέμα την ανάθεση διαφόρων υποθέσεων σε δικηγόρους, όταν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχουν «μουντζουρωμένα» και κρυμμένα, τα στοιχεία αυτού για τον οποίο αποφασίστηκε η ανάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσής του σε δικηγόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ

Μαζί με την Πρόσκληση της κάθε συνεδρίασης να αποστέλλονται ταυτόχρονα και οι εισηγήσεις των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στις Προσκλήσεις να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα που αφορούν τις εκάστοτε αναθέσεις υποθέσεων, σε εξωτερικούς δικηγόρους και να τηρείται η σχετική νομοθεσία.

Οι Υπηρεσίες να χορηγούν έγκαιρα τα στοιχεία που ζητάμε για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων μας.

Να τηρείται η νομοθεσία για την δημοσιοποίηση των αποφάσεων με τη σωστή διατύπωσή τους, στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ των συλλογικών οργάνων να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Δήμου, όπως άλλωστε γινόταν έως και το τέλος του 2018.

Να διορθωθεί επιτέλους η Ιστοσελίδα του Δήμου, αναφορικά με την αυτόματη αναγραφή της ημερομηνίας και ώρας, που αναρτώνται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου.

Να δοθούν στα μέλη του Δ.Σ. οι κωδικοί πρόσβασης, για την αναζήτηση νομικών πληροφοριών.

Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ο.Ε. με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου, εκπρόσωποι και των άλλων παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, σύμφωνα και με τον

πρόσφατο νόμο 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251 / 23.12.2021), όπου με το άρθρο 102 έγινε τροποποίηση του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010, στο οποίο ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες για τις συνεδριάσεις της Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ., στο «Άρθρο 75 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην παράγραφο 1, ΟΡΙΖΕΤΑΙ και ΠΑΛΙ, ότι: «Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

Εάν τα όσα λέω εγώ τα θεωρείτε παράλογα, τότε προφανώς είναι παράλογη και η πολύ πρόσφατη Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (374 Α.Π.: 39135/ 30-5-2022) για το ίδιο θέμα: «Η πρόσκληση αποστέλλεται και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην Επιτροπή, προκειμένου να ορίσουν, εάν το επιθυμούν, μέλος της παράταξής τους, για την χωρίς δικαίωμα ψήφου παράσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής», καθώς και αυτά: «Επισημαίνεται ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων που δεν εξέλεξαν μέλος στην Επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.3852/2010) έχουν δικαίωμα παράστασης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, η λήψη δε λόγου εξ αυτών ρυθμίζεται από τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας, όπου υπάρχει, ειδάλλως άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του Προέδρου της Επιτροπής που διευθύνει τη συζήτηση.»

Όμως ανεξάρτητα από τα όσα ορίζονται από την νομοθεσία, τα οποία όπως προανέφερα είναι απόλυτα σαφή, κατηγορηματικά και πολύ πρόσφατα, αφού ο νόμος που ανέφερα δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 251, στις 23-12-2021, όπως πολύ πρόσφατη είναι και η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (30-05-2022), όπως γνωρίζετε η συνεχής μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή, την έχει καταστήσει πλέον ένα παντοδύναμο ΥΠΕΡ-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, με αντίστοιχη αποδυνάμωση του Δ.Σ., το οποίο σταδιακά μετατρέπεται σε θεατή των αποφάσεων της Ο.Ε., αφού μέχρι και οι αποφάσεις των Νομικών Προσώπων, δεν εγκρίνονται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από την Οικονομική Επιτροπή.

Πιστεύω λοιπόν ότι, είναι πλέον επιβεβλημένη η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ο.Ε. και των άλλων παρατάξεων, με δικαίωμα λόγου, αφού το ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ είναι η Ο.Ε., δεδομένου ότι στην Ο.Ε. συζητούνται και λαμβάνονται όλες οι σημαντικές αποφάσεις, για όλες τις δραστηριότητες του Δήμου.

Σε συνδυασμό με τα όσα προανέφερα, θεωρώ σημαντικό να αποστέλλονται οι Προσκλήσεις καθώς και οι Εισηγήσεις των Θεμάτων της Ο.Ε., σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. κι όχι μόνο στα μέλη της Ο.Ε., προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των θεμάτων που συζητούνται.

Και γιατί όχι, να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι, να μας λένε πριν από τις συνεδριάσεις, τις όποιες παρατηρήσεις ή και τις προτάσεις έχουν για τα θέματα που έχουν τεθεί στην Ο.Ε.

Τελειώνοντας, πιστεύω βαθειά κι ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς, ότι, ο πλουραλισμός και η Διαφάνεια, είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας.

Συνεπώς μόνο θετικά αποτελέσματα, θα έχουμε για το Δήμο μας, από τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ο.Ε., εκπροσώπων και των άλλων Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Γ. Γιάχος

Κοινοποιήστε

Δείτε επίσης

Γεμάτη σκουπίδια εξακολουθεί να είναι η Γλυφάδα

Post Views: 3.078 Κοινοποιήστε

Προκλητική ανοχή στην ασυδοσία με τις θανάσιμες διαφημιστικές ηλεκτρο-παγίδες στη Γλυφάδα.

Post Views: 7.078 Κοινοποιήστε

Αφήστε μια απάντηση