Τα top:


Την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ζητάει ο Παναγιώτης Γιάχος, με Αίτησή του προς τον Δήμαρχο Γλυφάδας

Με την Αίτησή του προς τον Δήμαρχο κ. Παπανικολάου, ο κ. Γιάχος ζητάει ως Δημοτικός Σύμβουλος όλα τα σχετικά Στοιχεία κι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για το “ευαίσθητο” θέμα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του Δήμου, ήτοι: Μελέτες, Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Συμβάσεις, Τιμολόγια, Πρωτόκολλα Παραλαβής, Εγγύηση της Ποιότητας του Εξοπλισμού, Επίβλεψη Εγκαταστάσεων, Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Συντήρησης, Πιστοποιήσεις Ασφαλούς Χρήσης των εγκαταστάσεων από τα παιδιά κ.α.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ η με αρ. πρ. 15272 / 25-05-2022 ΑΙΤΗΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Συγκεκριμένα προς:
τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπανικολάου

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ήτοι: τις συμβάσεις τις προμήθειες, τις παραλαβές και εγκαταστάσεις των διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων, την συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους, όπως και την πιστοποίηση της αρτιότητας αυτών, για ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά.

Κύριε Δήμαρχε,

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-04-2022, ο συνάδελφος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Γεωργούλας, έκανε λόγο για σοβαρές κι επικίνδυνες βλάβες και πρόωρες φθορές, καθώς και κακοτεχνίες στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ του Δήμου, ενώ επίσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα εξαρτήματα και υλικά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών μελετών, διακηρύξεων και συμβάσεων, βάσει των οποίων ο Δήμος προμηθεύτηκε όλα αυτά τα υλικά και εξαρτήματα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

Στον διάλογο που ακολούθησε τόσο ο κ. Γεωργούλας, όσο κι εσείς αναφερθήκατε σε μια Σύβαση Συντήρησης των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, η οποία όπως ειπώθηκε στοιχίζει στο Δήμο 3.500 € το μήνα, ενώ αναπάντητο κι αιωρούμενο έμεινε και το θέμα της πιστοποίησης όλων αυτών των εγκαταστάσεων, για την ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά.

Ομολογώ ότι οι γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις σας, στις πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις του κ. Γεωργούλα, μου δημιούργησαν περισσότερες ανησυχίες, γι αυτό και σε επιτόπιες επισκέψεις που έκανα σε αρκετές ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, διαπίστωσα κι εγώ την βασιμότητα των αναφερθέντων επισημάνσεων του κ. Γεωργούλα.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή η ασφάλεια των παιδιών δεν αφήνει αδιάφορο τον οποιονδήποτε πολίτη, πολύ δε περισσότερο, δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορους εμάς τους Αιρετούς του Δήμου.

Επειδή είναι πολύ πρόσφατο το ατύχημα που έγινε σε ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ της Βόρειας Ελλάδας, που απ ότι δημοσιεύτηκε οφειλόταν σε κακοτεχνίες και σε ελλιπή επίβλεψη και συντήρηση.

Επειδή ως Δημοτικός Σύμβουλος έχω την υποχρέωση να διερευνήσω και να ενημερωθώ για οτιδήποτε αφορά τον Δήμο μας, πολύ δε περισσότερο τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ της Πόλης μας.

Επειδή εξ όσων γνωρίζω όλα τα υλικά και εξαρτήματα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ο Δήμος μας τα έχει προμηθευτεί από την επιχείρηση: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.»

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

να μου χορηγηθούν τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

Όλα τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) και τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σε αυτά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ καθώς και τα Δελτία Αποστολής και Τιμολόγια από 01-09-2014 έως και σήμερα, της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.»
Όλες τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.», από 01-09-2014 έως και σήμερα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του Δήμου και αντίστοιχα τα αγορασθέντα Υλικά και Εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν σε κάθε μία απ αυτές.
Ποιος ή ποιοι ήταν οι μηχανικοί του Δήμου οι οποίοι επέβλεψαν και βεβαίωσαν την ορθή κι ασφαλή εγκατάσταση και τοποθέτηση των υλικών και εξαρτημάτων σε κάθε ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, όπως και τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων στο δημοτικό δίκτυο.
Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.», για την συντήρηση των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.
Όλα τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) και τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σε αυτά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, με τα οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση αυτών των συντηρήσεων στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ του Δήμου.
Όλα τα παραστατικά στις περιπτώσεις που αντικαταστάθηκαν τυχόν φθαρμένα υλικά και εξαρτήματα, στα πλαίσια της εγγύησης για την εμπρόθεσμη αντικατάστασή τους.
Ποιος ή ποιοι είναι οι μηχανικοί του Δήμου που επιβλέπουν κι επιθεωρούν τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ και βεβαιώνουν την καθημερινή ασφαλή λειτουργία αυτών.
Κύριε Δήμαρχε,

όπως γνωρίζετε, στο νόμο 3852/2010, άρθρο 61 παρ. 3, ορίζεται ρητά ότι: «3. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.»,

ενώ και η παρ. 3 του άρθρου 69 του ίδιου νόμου ορίζει ρητά ότι: «Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.»

Ανεξάρτητα όμως από τη νόμιμη υποχρέωσή σας, για την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, ελπίζω να κάνετε πράξη και τα λεγόμενά σας, ότι τόσο εσείς, όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου, είστε στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων, για ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε θέμα του Δήμου, λέγοντάς μας με έμφαση: «επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», και «δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας»

Με τιμή

Παναγιώτης Γ. Γιάχος

Κοινοποιήστε

Δείτε επίσης

Γεμάτη σκουπίδια εξακολουθεί να είναι η Γλυφάδα

Post Views: 3.078 Κοινοποιήστε

Προκλητική ανοχή στην ασυδοσία με τις θανάσιμες διαφημιστικές ηλεκτρο-παγίδες στη Γλυφάδα.

Post Views: 7.078 Κοινοποιήστε

Αφήστε μια απάντηση