Τα top:


Τετάρτη 6 Δεκ. 2023 ώρα 2:00 μ.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας

Πρόσκληση για Συνεδρίαση εστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας, για την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στις 2:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για  τα παρακάτω 10 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματικού ποσού 242.955,00€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από τις 7η – 12η μηνιαίες τακτικές κατανομές έτους 2023 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από λογαριασμούς του ΥΠ.ΕΣ
  2. Υποβολή λογαριασμού  Διαχείρισης του  Δήμου προς  σύνταξη  σχετικής έκθεσης και  κατάρτιση απολογισμού-ισολογισμού οικονομικού έτους 2022
  3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»
  4. Λήψη απόφασης επί ειδικής αιτιολόγησης της βαθμολογίας του οριστικού αναδόχου, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΜΑΔΑ Δ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩ ΦΟΡΤΩΣΗΣ »
  1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΙΤΥΟΚΑΜΠΗΣ (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ (MARCHALINA HELLENICA) ΣΤΑ ΠΕΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
  2. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας – Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο», συνολικής κατά τον πρ/σμό της υπ’αρ. 124/2023 μελέτης δαπάνης 26.000.000,00 (πλέον ΦΠΑ) (συγχρημ/ση πρόγραμμα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)
  3. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Γλυφάδας – Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και διασύνδεση με το παραλιακό μέτωπο», συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 124/2023 μελέτης, δαπάνης 26.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
  4. Kαταβολή έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου μας
  5. Λήψη απόφασης για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού της Κας Λαγγούρα Ελένης σε απαίτησή της περί αποζημιώσεως υλικών ζημιών λόγω πτώσης δέντρου.
  6. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα Δήμητρα-Ράλλη

Κι όπως πάντα πιστή στην πάγια τακτική της, η Διοίκηση του Δήμου δεν έστειλε μαζί με την Πρόσκληση  και τις Εισηγήσεις των θεμάτων, αλλά ως συνήθως τις στέλνει λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική συζήτηση των θεμάτων.

Αυτό προφανώς που μετράει για τους διοικούντες είναι να  γίνεται η δουλειά και να ρέει το χρήμα…

Γεώργιος Παπανικολάου

Άλλωστε είναι πλέον γνωστό ότι  στο Δήμο Γλυφάδας, ο ουσιαστικός, δημιουργικός και δημοκρατικός διάλογος, είναι μόνο στα παχιά λόγια του Δημάρχου κ. Παπανικολάου!

 Επί 4 χρόνια ο Δήμαρχος παρεμποδίζει ετσιθελικά την συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων Παρατάξεων στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κι έτσι ο μόνος που συμμετέχει από την Αντιπολίτευση είναι ο Παναγιώτης Γιάχος, κι αυτός υποχρεωτικά, αφού είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος της. 

Για του λόγου το αληθές παρακολουθείστε στο κανάλι του Δήμου στο YouTube, οποιοδήποτε από τα Βίντεο όλων των Συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται και Live (ζωντανά).

Υπενθυμίζουμε ότι στην 9μελή Οικονομική Επιτροπή, τα οκτώ (8) μέλη της είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ενώ όλη η Αντιπολίτευση εκπροσωπείται μόνο από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο (!!!!!).

Οι πρώην Υπουργοί Εσωτερικών κ. κ. Θεοδωρικάκος και Βορίδης, με τα αλλεπάλληλα «χειρουργικά» νομοθετήματά τους, αφαίρεσαν από τα Δημοτικά Συμβούλια όλες τις σημαντικές αρμοδιότητές τους και τις μετέφεραν στις Οικονομικές Επιτροπές, μετατρέποντας τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα και τους Δημοτικούς Συμβούλους σε «άβουλους τιτλούχους».

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, έπαψε πλέον να είναι το ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, αφού όλα – κυριολεκτικά όλα – τα σημαντικά θέματα του Δήμου, συζητούνται και αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει πλέον καταστεί ένα παντοδύναμο ΥΠΕΡ-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, όπου αποφασίζονται τα πάντα.

Παναγιώτης Γιάχος

Ουσιαστικά βέβαια αυτός που αποφασίζει είναι ο Δήμαρχος, αφού στο Δήμο Γλυφάδας από τα εννέα (9) μέλη της Ο.Ε., οι οκτώ (8) είναι υπό τον έλεγχό του, αφού ο μόνος εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης, όπως προαναφέρθηκε είναι ο Παναγιώτης Γιάχος.

Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στις συνεδριάσεις της Ο.Ε., είναι ότι αυτοί οι οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ψηφίζουν αβασάνιστα τα πάντα χωρίς κάποια επιχειρήματα(!!!) και χωρίς να πουν έστω και μια λέξη ή έστω να βγάλουν ένα κιχ!

Ψηφίζουν σιωπηλά χωρίς να αντικρούουν – έστω και για τα μάτια – τα όσα θέτει και καταγγέλλει  εμπεριστατωμένα ο Παναγιώτης Γιάχος, με τις συνεχείς και τεκμηριωμένες αναφορές του για παρατυπίες και σπατάλες με τις αναθέσεις στους ίδιους και στους ίδιους Εργολάβους και Προμηθευτές, χωρίς να γίνεται ουσιαστικός ανταγωνισμός στις Δημοπρασίες, με τελικό αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Δημοτικού Ταμείου.

Αυτά τα θαυμαστά και «ωραία δρώμενα» γίνονται σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία  διαχειρίζεται πολύ, μα πάρα πολύ χρήμα…

Κι όταν λέμε πολύ χρήμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ!!!

Όσο αφορά τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν είναι μέλη της Ο.Ε., ουσιαστικά – είναι «άφωνοι» – αφού δεν τους αποστέλλονται ούτε καν οι Προσκλήσεις των Συνεδριάσεων της Ο.Ε., έστω για την τυπική ενημέρωσή τους. 

Έτσι η μόνη υποτιθέμενη αρμοδιότητα που τους έχει απομείνει είναι το …να καμαρώνουν στις παρελάσεις.

Ιδιαίτερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημαρχιακής Παράταξης, ε… αυτοί έχοντας «ρουφήξει το αυγό τους» σιωπούν ψηφίζοντας τα πάντα, με την προσδοκία να ορισθούν από τον Δήμαρχο σε κάποιο αμειβόμενο πόστο.

Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα, για το πώς διοικείται τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Γλυφάδας.

 

Κοινοποιήστε

Δείτε επίσης

Η εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής Γλυφάδας και οι υπέρ-αρμοδιότητές της.

Post Views: 3.176 Κοινοποιήστε

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, από Ιαν. 2024 έως Ιούνιο 2026

Post Views: 2.250 Κοινοποιήστε