Τα top:


Στη Γλυφάδα οι «άρπα κόλα» Συνεδριάσεις καλά κρατούν!

Δύο ακόμη «άρπα κόλα» απανωτές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας με διαφορά μιας ώρας, το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ουσιαστική συζήτηση των θεμάτων.

Γεώργιος Παπανικολάου

Ως γνωστόν στο Δήμο Γλυφάδας, ο ουσιαστικός, δημιουργικός και δημοκρατικός διάλογος, είναι μόνο στα παχιά λόγια του Δημάρχου κ. Παπανικολάου!

 Επί 4 χρόνια ο Δήμαρχος παρεμποδίζει ετσιθελικά την συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων Παρατάξεων στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κι έτσι ο μόνος που συμμετέχει από την Αντιπολίτευση είναι ο Παναγιώτης Γιάχος, κι αυτός υποχρεωτικά, αφού είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος της. 

Για του λόγου το αληθές παρακολουθείστε στο κανάλι του Δήμου στο YouTube, οποιοδήποτε από τα Βίντεο όλων των Συνεδριάσεων, οι οποίες μεταδίδονται και Live (ζωντανά).

Υπενθυμίζουμε ότι στην 9μελή Οικονομική Επιτροπή, τα οκτώ (8) μέλη της είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ενώ όλη η Αντιπολίτευση εκπροσωπείται μόνο από ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο (!!!!!).

Οι πρώην Υπουργοί Εσωτερικών κ. κ. Θεοδωρικάκος και Βορίδης, με τα αλλεπάλληλα «χειρουργικά» νομοθετήματά τους, αφαίρεσαν από τα Δημοτικά Συμβούλια όλες τις σημαντικές αρμοδιότητές τους και τις μετέφεραν στις Οικονομικές Επιτροπές, μετατρέποντας τα Δημοτικά Συμβούλια σε διακοσμητικά όργανα και τους Δημοτικούς Συμβούλους σε «άβουλους τιτλούχους».

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, έπαψε πλέον να είναι το ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, αφού όλα – κυριολεκτικά όλα – τα σημαντικά θέματα του Δήμου, συζητούνται και αποφασίζονται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει πλέον καταστεί ένα παντοδύναμο ΥΠΕΡ-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, όπου αποφασίζονται τα πάντα.

Παναγιώτης Γιάχος

Ουσιαστικά βέβαια αυτός που αποφασίζει είναι ο Δήμαρχος, αφού στο Δήμο Γλυφάδας από τα εννέα (9) μέλη της Ο.Ε., οι οκτώ (8) είναι υπό τον έλεγχό του, αφού ο μόνος εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης, όπως προαναφέρθηκε είναι ο Παναγιώτης Γιάχος.

Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στις συνεδριάσεις της Ο.Ε., είναι ότι αυτοί οι οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, ψηφίζουν αβασάνιστα τα πάντα χωρίς κάποια επιχειρήματα(!!!) και χωρίς να πουν έστω και μια λέξη ή έστω να βγάλουν ένα κιχ!

Ψηφίζουν σιωπηλά χωρίς να αντικρούουν – έστω και για τα μάτια – τα όσα θέτει και καταγγέλλει  εμπεριστατωμένα ο Παναγιώτης Γιάχος, με τις συνεχείς και τεκμηριωμένες αναφορές του για παρατυπίες και σπατάλες με τις αναθέσεις στους ίδιους και στους ίδιους Εργολάβους και Προμηθευτές, χωρίς να γίνεται ουσιαστικός ανταγωνισμός στις Δημοπρασίες, με τελικό αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Δημοτικού Ταμείου.

Αυτά τα θαυμαστά και «ωραία δρώμενα» γίνονται σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία  διαχειρίζεται πολύ, μα πάρα πολύ χρήμα…

Κι όταν λέμε πολύ χρήμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ!!!

Σύμφωνα με την 40η Πρόσκληση, για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-11-2023 ώρα 3:00, τα θέματα της Η. Δ. είναι:

1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ FIXMYCITY ΚΑΙ FIXMYSCHOOL»

2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας / εργασίας με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

3. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΠΑ»

4. Έγκριση των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης και του Τεχνικού Παραρτήματος υλοποίησης υποέργου με ιδία μέσα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας , με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 6002492.

5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων  κατά  της  υπ΄αρ. 4179/2023 απόφασης του Moνομελούς Εφετείου Αθηνών

6. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χαρίκλεια Λαγουδάκη

7. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

8. Ανάθεση υπόθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

9. Ανάθεση υπόθεση στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Μυριούνη

Όσο αφορά τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους που δεν είναι μέλη της Ο.Ε., ουσιαστικά – είναι «άφωνοι» – αφού δεν τους αποστέλλονται ούτε καν οι Προσκλήσεις των Συνεδριάσεων της Ο.Ε., έστω για την τυπική ενημέρωσή τους. 

Έτσι η μόνη υποτιθέμενη αρμοδιότητα που τους έχει απομείνει είναι το …να καμαρώνουν στις παρελάσεις.

Ιδιαίτερα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημαρχιακής Παράταξης, ε… αυτοί έχοντας «ρουφήξει το αυγό τους» σιωπούν ψηφίζοντας τα πάντα, με την προσδοκία να ορισθούν από τον Δήμαρχο σε κάποιο αμειβόμενο πόστο.

Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα, για το πώς διοικείται τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Γλυφάδας.

Όπως προαναφέραμε οι αρμοδιότητές του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν κυριολεκτικά αποψιλωθεί, οπότε όταν η Διοίκηση του Δήμου δεήσει και το συγκαλέσει να συνεδριάσει, το όποιο ενδιαφέρον των συνεδριάσεων να εξαντλείται στην αρχή, όταν συζητούνται οι επίκαιρες ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων προς το Δήμαρχο.  

Σύμφωνα με την 23η Πρόσκληση, για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις / 29-11-2023 και ώρα 4:00, τα θέματα της Η. Δ. είναι:

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2023(σχετ. απόφαση Ο.Ε.)

3. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2023 

4. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση ΚΑΠΗ

5. Kαθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων έτους 2024

6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη προτάσεων – πρακτικών της συνεδρίασης στις 6.11.2023 της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου έτους 2023

7. Επί αίτησης της Παγώνας – Παναγιώτας Σουκαρά που αφορά παράταση και αναπροσαρμογή μισθώματος του ακινήτου επί της οδού Αρχιπελάγους 29 στην Άνω Γλυφάδα, όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Γλυφάδας 

8. Λήψη απόφασης, στα πλαίσια εκτέλεσης του ενταγμένου έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» , περί αποδοχής των όρων που αφορούν :    

α) την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού,

β) την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠΕΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

γ) τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού και

δ) τη χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 31-10-2023 παρούσα Σύμβαση.

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Γλυφάδας για τις «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων» 

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ ΕΔΣΝΑ και Δήμου Γλυφάδας για τη «Διάθεση πέντε ευέλικτων απορριμματοφόρων»

11. Eτήσια συντήρηση Λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ»

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του παραδοτέου Π.Β.1 της Β’ Φάσης, της σύμβασης με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID – 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ(ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ-ΑΤ08-ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ)» 

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης του παραδοτέου Π.Γ.1 της Γ’ Φάσης, της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» (Χρημ/ση Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Αξ. Πρ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ – ΑΤ08 (υπ.1) 

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης της παράδοσης των υλικών, σχετικά με την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

16. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (σχετ. η με αρ. πρωτ. 38419/20.11.2023 αίτηση)

17. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία UNITED FIBER M.A.E. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 37047/8.11.2023 αίτηση) 

18. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση στο ξενοδοχείο «DUSIT» επί της οδού Πανδώρας 3 και Λαζαράκη , θέσεων στάθμευσης στην εσοχή έμπροσθεν αυτού

 

Κοινοποιήστε

Δείτε επίσης

Η εκλογή της νέας Δημοτικής Επιτροπής Γλυφάδας και οι υπέρ-αρμοδιότητές της.

Post Views: 3.176 Κοινοποιήστε

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, από Ιαν. 2024 έως Ιούνιο 2026

Post Views: 2.250 Κοινοποιήστε