ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: Γιατί ο Δήμαρχος δεν χορηγεί στοιχεία για τα μπάζα στο Κοιμητήριο

Γιατί αρνείται η ∆ηµοτική Αρχή την χορήγηση πληροφοριών σχετικά µε ερωτήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης που αφορούν τον Υµηττό;»

αναρωτιέται ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας Αλέξης Στεφανίδης.

Την µεγάλη ανησυχία των κατοίκων της Τερψιθέας και όχι µόνο, για τις εργασίες που γίνονται στον Υµηττό δίπλα από το νέο Κοιµητήριο µετέφερε µε ερώτησή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά και µε γραπτό αίτηµά του που κατέθεσε ο Αλέξης Στεφανίδης.

Ο ίδιος αναφέρει ότι τόσο ο ∆ήµαρχος όσο και οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι «αγνοούν τις ανησυχίες των κατοίκων αλλά ακόµα πιο επιδεικτικά αγνοούν τις ερωτήσεις που έχει καταθέσει µε γραπτό αίτηµα από τις 08/01/21 καθώς και µε αρκετές ερωτήσεις σε προηγούµενα και επόµενα ∆.Σ».

Ρωτά λοιπόν την ∆ηµοτική αρχή Γλυφάδας που επικαλείται συνεχώς την τήρηση των νόµων, γιατί δεν τηρεί και σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 10 και το άρθρο 12 του Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου που αναφέρει τα εξής: «Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µπορούν να καταθέτουν γραπτές ερωτήσεις, προς το∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο, ανάλογα µε τοθέµα, Αντιδήµαρχο, οι οποίες απαντώνται εγγράφως ή προφορικώς εντός µηνός».

«Οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορούν να ζητούν δια του Προέδρου από το ∆ήµαρχο, τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και τους Αντιδηµάρχους πληροφορίες και συγκεκριµένα στοιχεία, που είναι χρήσιµα για την άσκηση των καθηκόντων των µελών τους.

Οι παραπάνω οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία εντός µηνός».

«Εάν λοιπόν η δηµοτική αρχή επιλέγει να µην παρέχει στοιχεία ως οφείλει σε εκλεγµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους για σοβαρά ζητήµατα που αφορούν την πόλη µας, τι κάνει άραγε µε τους«απλούς» πολίτες;

Τι γίνεται τελικά στο βουνό, µε τι όρους και µε ποιες αποφάσεις;», τονίζει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Γλυφάδας Αλέξης Στεφανίδης.

 Ακολουθεί το γραπτό αίτηµα που κατατέθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2021

Αίτηση προς τον Δήμο Γλυφάδας

Προς :
• Κο Δήμαρχο Γλυφάδας, Γ. Παπανικολάου.

Κοινοποίηση:

  • Κο Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο, Π.Δορκοφίκη.
  • Κο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, Γ. Αγγελόπουλο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Δ. Ακρίβο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Πρασίνου, Δ. Αγγελάτο.
  • Κο Αντιδήμαρχο Δημοτικών Εγκαταστάσεων, Μ. Κασσέρη.
  • Κα Πρόεδρο Δ.Σ. Γλυφάδας, Α. Αργυροπούλου.
  • Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων.

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε την άμεση χορήγηση όλων των στοιχείων και από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις ανάλογες μελέτες αλλά και τις συμβάσεις που έχει συνάψει ο Δήμος καθώς και τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν:

  1. Τα έργα περίφραξης και διαμόρφωσης μέρους του Υμηττού, παρακείμενου του νέου νεκροταφείου Γλυφάδας, ιδιοκτησίας Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και αν πραγματοποιούνται με εξοπλισμό και δαπάνες του Δήμου Γλυφάδας.
  2. Το σχέδιο της σύμβασης και τις μελέτες που αφορά την μίσθωση επιπλέον στρεμμάτων πέρα από το νεκροταφείο από το Μετοχικό Ταμείο για συναφείς χρήσεις καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
  3. Τις αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνουν την εναπόθεση οικοδομικών μπαζών από φορτηγά του Δήμου στον Υμηττό στο κομμάτι δίπλα από το ρέμα . Από ποια έργα που βρίσκονται σε ισχύ στον δήμο μας προέρχονται αυτά τα μπάζα. Τις συμβάσεις με τους εργολάβους καθώς και τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου για την τοποθέτηση εκεί μηχανήματος για την επεξεργασία των μπαζών και που πάνε μετά την επεξεργασία.

Παρακαλώ η παρούσα αίτηση να πρωτοκολληθεί

Γλυφάδα 08/01/2021

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Γλυφάδας

Ο Επικεφαλής και Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξης Στεφανίδης