Όλες οι δημοσιεύσεις

>>> Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας για τα «Ωφελήματα» του Δήμου από το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα: «Λήψη απόφασης

για τη δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση προς το Δήμο Γλυφάδας Κ.Φ. – Κ.Α. ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου, που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του Ν. 4422/2016»

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης, είχε προηγηθεί αναλυτική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων από τον Δήμαρχο και είχε ακολουθήσει εκτεταμένος διάλογος.

Εκεί στο τέλος της σύσκεψης, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γινόταν συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου «δια περιφοράς».

Αυτή η μεθόδευση βρήκε αντίθετους τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Στέλιο Θεοδοσόπουλο, Μάκη Φιλόπουλο και Παναγιώτη Γιάχο, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι για Λόγους Αρχής δεν θα συμμετείχαν σε μια τέτοια «δια περιφοράς» Συνεδρίαση.

Περαιτέρω επισήμαναν ότι ένα τόσο σπουδαίο θέμα, με κολοσσιαία σημασία για το μέλλον της περιοχής, δεν ήταν δυνατόν να «ξεπεταχθεί» με μια άρπα κόλλα συνεδρίαση «δια περιφοράς», γι αυτό και ζήτησαν από το Δήμαρχο να αλλάξει γνώμη και να πραγματοποιηθεί για το θέμα  κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πράγματι ο Δήμαρχος αποδέχθηκε το αίτημα των κ.κ. Θεοδοσόπουλου, Φιλόπουλου και Γιάχου κι έτσι το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πραγματοποίηση της συνεδρίασης με κανονικό τρόπο, έστω κι αν έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης το κλίμα που επικράτησε, καθώς και τα όσα ειπώθηκαν δικαίωσε τους κ.κ. Θεοδοσόπουλο, Φιλόπουλο και Γιάχο για την επιμονή τους να συνεδριάσει κανονικά το Σώμα.

Μάλιστα  όπως παραδέχθηκε τόσο ο Δήμαρχος αλλά και όλοι οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, επρόκειτο για μια Ιστορική Συνεδρίαση, όπως είχε αναφέρει ο Παναγιώτης Γιάχος, στην φορτισμένη από συγκίνησή ομιλία του που είχε προηγηθεί.

Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στρατή Παναγάκου, μετά την ψηφοφορία και την ομόφωνη απόφαση: «Αυτό σημαίνει πολιτικός πολιτισμός στη Γλυφάδα».

Στο παρακάτω ΒΙΝΤΕΟ αποσπάσματα από την Συνεδρίαση

 

Παρακάτω η εισήγηση του Δημάρχου και το πλήρες κείμενο της 62/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Γλυφάδα, 25-7-2022  -  Αρ.Πρωτ. 22711

Προς Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

 

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την δωρεάν κατά κυριότητα παραχώρηση προς τον Δήμο Γλυφάδας Κ.Φ.-Κ.Α.
ακινήτων του Μητροπολιτικού Πόλου, που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του ν. 4422/2016».


Όπως ήδη γνωρίζετε, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά έχουν χωροθετηθεί, σύμφωνα
με τα πολεοδομικά σταθερότυπα, τις σχετικές Μελέτες, το ΠΔ του ΦΕΚ 35/1.3.2018 τ. Α.Α.Π. και τις οικείες ΚΥΑ
περί πολεοδόμησης του Μητροπολιτικού Πόλου (ΦΕΚ Β’ 3687/3.10.2019), μεταξύ άλλων και Κοινόχρηστοι
Χώροι, Κοινωφελείς Χώροι και Χώροι Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας. Οι Χώροι αυτοί αποτελούν το
πολεοδομικό αντίστοιχο της «εισφοράς σε γη», προκειμένου για τις κλασικές πολεοδομήσεις, η οποία εισφορά
εν προκειμένω υλοποιείται με την πρόβλεψη Κ.Χ. και Κ.Φ., αλλά και με τη ρητή πρόβλεψη του Νόμου περί
απόδοσής τους στους οικείους ΟΤΑ, καθώς αυτοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να λαμβάνουν και να διαχειρίζονται
τέτοιους Χώρους, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την εν γένει ελληνική πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία.
Ιδιαίτερα για τους Χώρους που προκύπτουν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, δεδομένου ότι ο Πόλος έχει
πολεοδομηθεί ως ένα ενιαίο Ακίνητο, χωρίς τα διοικητικά όρια των τριών επί μέρους Δήμων (εντός των οποίων
βρίσκεται το Ακίνητο) να έχουν ληφθεί υπόψιν και χωρίς να έχουν αποτελέσει κριτήριο για την πολεοδομική
διάρθρωση του Ακινήτου, η απόδοση των Χώρων στους Δήμους είναι ζήτημα που ήδη επί του παρόντος
απασχολεί την Κεντρική Κυβέρνηση και είναι από το 2020 σε εξέλιξη η σχετική επεξεργασία του ζητήματος από
το Κράτος, καθώς υφίσταται πληθώρα νομικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών εκκρεμοτήτων.
Μεταξύ άλλων, το Κοινοβούλιο θέσπισε ήδη και την διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες
επείγουσες διατάξεις», η οποία ορίζει ότι «1. Κοινωφελείς χώροι, χαρακτηρισμένοι από την πολεοδομική
νομοθεσία, εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, οι οποίοι περιήλθαν στην
κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου μετά την κύρωση της διανομής της ως άνω έκτασης με το άρθρο πρώτο του
ν. 4787/2021 (Α’ 44), μπορούν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Οικονομικών, στους Δήμους Ελληνικού-Aργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, με σκοπό την
ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων κοινωφελούς χαρακτήρα, ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση παραχώρησης.
Η παραχώρηση της κυριότητας γίνεται επί συγκεκριμένων εδαφικών τεμαχίων. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου μπορεί να τίθενται όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την παραχώρηση. 2. Η απόφαση της παρ. 1
υπόκειται σε μεταγραφή και καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα.
3. Η παραχώρηση της παρ. 1 δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. επί των
παραχωρούμενων χώρων, τα οποία προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’
70).»

Είναι πρόδηλο ότι η ως άνω διάταξη στοχεύει στην άμεση απόδοση χώρων στους τρεις Δήμους της περιοχής,
ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος και να «ωριμάζει» τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και διαδικαστικά
η αξιοποίησή τους, προκειμένου τα ακίνητα αυτά το συντομότερο δυνατόν να αξιοποιηθούν και να επιτελέσουν
τον σκοπό τους, ήτοι την κάλυψη σοβαρών αναγκών των τοπικών κοινωνιών, στους τομείς της εκπαίδευσης,
του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της τοπικής διοίκησης κ.ο.κ.
Στο πλαίσιο των παραπάνω διατάξεων και της διαδικασίας του άρθρου 61 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) θα
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για να υποβάλει ο Δήμος Γλυφάδας αίτημα προς τον
αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για την παραχώρηση των κάτωθι ακινήτων:
· Στην περιοχή Α-Π2 των Κ.Φ. 7, 8, 9, 10, 11.1 και 11.2.
· Στην περιοχή Α-Π5 του Κ.Φ. 2.1-Κ.Α.
Τα ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε ενός από τα ως άνω ακίνητα, περιγράφονται στον συνημμένο

Πίνακα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.
Σε κάθε ένα από τα ακίνητα αυτά ο Δήμος Γλυφάδας θα αναπτύξει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου χρήσεις,
ήτοι αθλητισμός, πολιτισμός, εκπαίδευση κ.λπ., όπως προτείνεται στον συνημμένο Πίνακα Ι. Επισημαίνεται ότι
οι προτεινόμενες χρήσεις στον Πίνακα Ι είναι ενδεικτικές και ο Δήμος θα μπορεί να αναπτύξει μελλοντικά στα
ακίνητα αυτά και κάθε άλλη νόμιμη χρήση, η οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης για το
συγκεκριμένο ακίνητο, ανάλογα με τις κοινωνικές και πραγματικές ανάγκες που θα προκύπτουν. Όλες οι
προτεινόμενες χρήσεις είναι συμβατές με τις υφιστάμενες νόμιμες χρήσεις γης, επιλύουν μεγάλες ανάγκες της
κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής και δίνουν προστιθέμενη αξία τόσο στην πόλη μας, όσο και σε ολόκληρο
τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ.Κοσμά.
Η παραχώρηση των ακινήτων αυτών είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα, ώστε εν συνεχεία ο Δήμος να εκπονήσει
Μελέτες και να εξεύρει χρηματοδότηση για τη διαμόρφωσή τους (π.χ. ανέγερση σχολείων με τους
συνοδευτικούς χώρους: αμφιθέατρο εκδηλώσεων κ.λπ.).
Για τον λόγο αυτό, εισηγούμαι στο Σώμα την λήψη απόφασης με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Στο πλαίσιο του άρθρου 61 του ν. 4876/2021, ο Δήμος Γλυφάδας αιτείται προς τον αρμόδιο Υπουργό

Οικονομικών την κατά κυριότητα δωρεάν παραχώρηση (απόδοση) σε αυτόν των Κοινωφελών Χώρων και
Χώρου Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας με στοιχεία:
Κ.Φ. 7 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 8 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 9 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 10 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 11.1 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 11.2 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 2.1.-Κ.Α. της περιοχής Α-Π5 του Μητροπολιτικού Πόλου,
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του ν. 4422/2016, προκειμένου αυτοί να αξιοποιηθούν

σύμφωνα με τις ισχύουσες για τον κάθε έναν χρήσεις γης, για την κάλυψη σοβαρών αναγκών της τοπικής
κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής του Πόλου.
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Παπανικολάου

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:
· Την πρόταση του Δημάρχου κ. Γεώργιου Παπανικολάου
Κι έχοντας υπόψη :
· Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4876/2021

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος
ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο με 32 ψήφους ΥΠΕΡ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Αιτείται προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών την κατά κυριότητα δωρεάν παραχώρηση

(απόδοση) σε αυτόν των Κοινωφελών Χώρων και Χώρου Κοινωνικής Ανταποδοτικότητας με
στοιχεία:
Κ.Φ. 7 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 8 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 9 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 10 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 11.1 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 11.2 της περιοχής Α-Π2 του Μητροπολιτικού Πόλου,
Κ.Φ. 2.1.-Κ.Α. της περιοχής Α-Π5 του Μητροπολιτικού Πόλου,
τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι του ν. 4422/2016, προκειμένου αυτοί να

αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες για τον κάθε έναν χρήσεις γης, για την κάλυψη σοβαρών
αναγκών της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής του Πόλου.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές απόσπασμα,
Γλυφάδα, 26-7-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

Επικαιρότητα

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε στις 28-09-2022, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του κ. Γιάννη Τζούβελη. ...

Την ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης προφασίζεται ότι οι επικείμενες προσλήψεις του 2023 για τους ΟΤΑ θα περιορίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και ταυτόχρονα ...

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βαθιά θρησκευόμενο, αλλά ούτε και άθρησκο και σε κάθε ευκαιρία εκθειάζω το έργο της Εκκλησίας, ενώ σέβομαι και τιμώ τους ιερωμένους ...

Μετά από 2 και πλέον μήνες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και σε ζωντανή (Live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Γλυφάδας στο YouTube. ...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας μέσω Τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή (live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. ...

Με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο από την ΑΒΑΞ, την κοινοπραξία Bouygues – Intrakat να έχει ξεκινήσει ...

Τα 5 πιο δημοφιλή άρθρα

 • >>> Στην Κόρινθο στο Λογιστικό Γραφείο

  >>> Στην Κόρινθο στο Λογιστικό Γραφείο "ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ", ανέθεσε τα λογιστικά, η Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Δημοτική Σύμβουλος Γεωργία Βαμβακερού.

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Π. Γιάχου προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα δρώμενα της Οικονομικής Επιτροπής

  >>> ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Π. Γιάχου προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα δρώμενα της Οικονομικής Επιτροπής

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Οι καταγγελίες στη Τηλεόραση των: Παναγιώτη Γιάχου, Βάνας Μπάρμπα και Θέμη Μπαλασόπουλου για τις εικονικές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας

  >>> Οι καταγγελίες στη Τηλεόραση των: Παναγιώτη Γιάχου, Βάνας Μπάρμπα και Θέμη Μπαλασόπουλου για τις εικονικές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Δήμαρχε Γλυφάδας, άσε τους εγωισμούς και τα «καπρίτσια» και δρομολόγησε την άμεση επανένταξη του Δήμου μας στον Σ.Π.Α.Υ.

  >>> Δήμαρχε Γλυφάδας, άσε τους εγωισμούς και τα «καπρίτσια» και δρομολόγησε την άμεση επανένταξη του Δήμου μας στον Σ.Π.Α.Υ.

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Το γαϊτανάκι της υποψηφιότητας (;) του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου, για βουλευτής με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, «καλά κρατεί».

  >>> Το γαϊτανάκι της υποψηφιότητας (;) του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου, για βουλευτής με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, «καλά κρατεί».

  Διαβάστε περισσότερα..

Εν Γλυφάδα

Φτωχότερη είναι από χθες η «φυλή» των αυτοδιοικητικών Γλυφάδας, μετά από τον θάνατο του επί  χρόνια (1995 έως 2010) Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Γεωργόπουλου. ...

Όπως πληροφορηθήκαμε, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Συντονιστική Επιτροπή της Δ. Ο. ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που εκλέχθηκε ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Εν Γλυφάδα

Τα εν Δήμω

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε στις 28-09-2022, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του κ. Γιάννη Τζούβελη. ...

Μετά από 2 και πλέον μήνες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και σε ζωντανή (Live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Γλυφάδας στο YouTube. ...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας μέσω Τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή (live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Τα εν Δήμω

"Στα μανταλάκια"

«Δεν είμαι υποχρεωμένη να πάρω Λογιστή από τη Γλυφάδα» Αυτή ήταν η «αποστομωτική» απάντηση της κ. Βαμβακερού στην αποκάλυψη του Παναγιώτη Γιάχου, ότι ανάθεσε την λογιστική υποστήριξη ...

Γιατί ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Παπανικολάου απέκρυψε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ότι διενεργείται έρευνα από τη Δικαιοσύνη, ...

Σοβαρές και συγκεκριμένες καταγγελίες για την επικινδυνότητα στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Γλυφάδας από τον Δημοτικό Σύμβουλο Στάθη Γεωργούλα. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: "Στα μανταλάκια"

Γιάχο...Βολές

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βαθιά θρησκευόμενο, αλλά ούτε και άθρησκο και σε κάθε ευκαιρία εκθειάζω το έργο της Εκκλησίας, ενώ σέβομαι και τιμώ τους ιερωμένους ...

Συνήθως τα πιο απλά και τα αυτονόητα, είναι και τα πιο δύσκολα, έλεγε ένας αείμνηστος πολιτικός. Υπάρχουν όμως κι άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα και τα καταφέρνουν, γιατί πολύ απλά..."το 'χουν". ...

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φρονώ ότι εμείς οι αντιπολιτευόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκτός από την άσκηση του θεσμικού μας καθήκοντος, ...

"Αυτό που κάνετε μονίμως και συνειδητά, είναι να «βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο», αφού οι εισηγήσεις των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Η.Δ., μας αποστέλλονται πάντα ελάχιστες ώρες πριν από...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Γιάχο...Βολές

Η ντουντούκα μας

Παρότι, τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι τεράστιου οικονομικού αντικειμένου, ...

Το ότι  Τσαμπίρας είναι μακράν ο πιο ειδικός στα πάσης φύσεως ρουσφετάκια το ξέρουνε στη Γλυφάδα και οι πέτρες, ...

Κι ενώ οι φωτιές στο βουνό της Γλυφάδας ξεπετάγονται η μία πίσω από την άλλη, κι ενώ όλοι οι Δήμαρχοι συσπειρώνονται στον ΣΠΑΥ για την προστασία του βουνού μας, κι ενώ μπαίνει στον ΣΠΑΥ ...

Διαβάσαμε μια, διαβάσαμε δυο, διαβάσαμε τρείς και πέντε, το βιογραφικό του Δημάρχου στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας. Ε... αυτό που διαπιστώσαμε ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Η ντουντούκα μας

Τα παρα-ΔΗΜΟτικά

Φωτιά έχουν πάρει τα "δημοτικά πηγαδάκια", από την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του δημαρχιακού θώκου από τον κ. Παπανικολάου, για την κεντρική πολιτική σκηνή. ...

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα για την μεγάλη «κάψα» του κ. Παπανικολάου, να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με την Ν.Δ. ...

Μεγάλη πίκρα.....για τον συμπαθή Δημήτρη. Για να δούμε τι θα κάνει; Θα ρουφήξει τ' αυγουλάκι του κι αυτός ή θα τραβήξει το σκοινί;  ...

Μόνο θλίψη μπορεί να νοιώθει κανείς, παρακολουθώντας  την παρουσία και τα όσα λέει κατά καιρούς, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Τα παρα-ΔΗΜΟτικά

Θέσεις

Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ώρα 7:00 μ.μ. η Τοπική Οργάνωση Γλυφάδας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ...

Εναρξη της σχολικής χρονιάς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για να  προστατεύσει περισσότερο τη σχολική κοινότητα. Κανένα τεστ, καμία παρέμβαση στον αριθμό των...

Εν μέσω μιας αρχόμενης καυτής  φετινής αντιπυρικής περιόδου, χωρίς καλά -καλά  να «ιδρώσουν» τα σίδερα και να πυρωθούν οι λαμαρίνες από τον καύσωνα, ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Θέσεις

Αυτοδιοικητικά

Την ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης προφασίζεται ότι οι επικείμενες προσλήψεις του 2023 για τους ΟΤΑ θα περιορίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και ταυτόχρονα ...

Μετά από μακρά κι άνιση μάχη με την ασθένειά του, "έφυγε" σήμερα το πρωί από κοντά μας, ο πρώην Αντιδήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Νίκος Σούγελας ...

Πληθαίνουν οι καταγγελίες των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, που προέρχονται από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, για αδιαφάνεια των διοικουσών παρατάξεων ως προς την ενημέρωση, ...

Ενώ το Τριτοκοσμικό Τέλμα με την διαχείριση των σκουπιδιών σκουπίδια της  Αττικής εξακολουθεί παραμένει άλυτο, ο Περιφερειάρχης Αττικής  κ. Πατούλης συνεχίζει να κρύβεται, ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Αυτοδιοικητικά

Θύμισες

Ο Βασίλης Μποτίνος μπορεί να μην ήταν κομμουνιστής, αλλά ήταν ατίθασος, δεν χαμήλωνε το κεφάλι στη Χούντα των Συνταγματαρχών, ...

Παρακολουθώντας στις 12-01-2022 την εκπομπή της ΕΡΤ "Μουσικό Κουτί", άκουσα τον θαυμάσιο ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα, να προλογίζει ένα τραγούδι που θα ...

Οι τρείς Δήμαρχοι, όπως τους έζησε ο Παναγιώτης Γιάχος, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και με τους τρείς. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Θύμησες

Επιλογές

Με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο από την ΑΒΑΞ, την κοινοπραξία Bouygues – Intrakat να έχει ξεκινήσει ...

Ένα κοριτσάκι που στάλθηκε στις ΗΠΑ για υιοθεσία, λίγο μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, έμελλε όχι μόνο να γνωρίσει τη βιολογική του μητέρα, ...

«Κάθε κορίτσι μπορεί να γίνει ελκυστικό. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να στέκεσαι ακίνητη και να δείχνεις ηλίθια», έλεγε η ηθοποιός Χέντι Λαμάρ. ...

Η μπύρα μπορεί να ενισχύσει τον οργανισμό σας, με τρόπους που πιθανώς δεν θα περιμένατε… Πρόσφατη έρευνα μάλιστα, έχει εντοπίσει τέσσερα σημαντικά οφέλη στην υγεία. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Επιλογές

Το Άρθρο-λόγιο μας

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε στις 28-09-2022, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του κ. Γιάννη Τζούβελη. ...

Την ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης προφασίζεται ότι οι επικείμενες προσλήψεις του 2023 για τους ΟΤΑ θα περιορίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και ταυτόχρονα ...

Μετά από 2 και πλέον μήνες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και σε ζωντανή (Live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Γλυφάδας στο YouTube. ...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας μέσω Τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή (live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. ...

Με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο από την ΑΒΑΞ, την κοινοπραξία Bouygues – Intrakat να έχει ξεκινήσει ...

Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ώρα 7:00 μ.μ. η Τοπική Οργάνωση Γλυφάδας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ...

Μετά από μακρά κι άνιση μάχη με την ασθένειά του, "έφυγε" σήμερα το πρωί από κοντά μας, ο πρώην Αντιδήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Νίκος Σούγελας ...

Πληθαίνουν οι καταγγελίες των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, που προέρχονται από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, για αδιαφάνεια των διοικουσών παρατάξεων ως προς την ενημέρωση, ...

Εναρξη της σχολικής χρονιάς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για να  προστατεύσει περισσότερο τη σχολική κοινότητα. Κανένα τεστ, καμία παρέμβαση στον αριθμό των...

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα: «Λήψη απόφασης ...

Φτωχότερη είναι από χθες η «φυλή» των αυτοδιοικητικών Γλυφάδας, μετά από τον θάνατο του επί  χρόνια (1995 έως 2010) Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Γεωργόπουλου. ...

Με αφορμή την συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών και τη συμφωνία των τριών Δημάρχων, των Δήμων που συνορεύουν με το υπό δημιουργία Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης και ...

Καιρό είχαμε να ζήσουμε μια τέτοια δημοκρατική και ουσιαστική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, σαν αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 20-07-2022, όπου κατά κοινή ομολογία είναι μακράν η ποιοτικ...

Μάλλον υπερκόπωση (!!!!!) θα πρέπει να έπαθε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας κ. Στρατής Παναγάκος, απ’ αυτές τις άπειρο-ελάχιστες φορές που συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, ...

Ενώ το Τριτοκοσμικό Τέλμα με την διαχείριση των σκουπιδιών σκουπίδια της  Αττικής εξακολουθεί παραμένει άλυτο, ο Περιφερειάρχης Αττικής  κ. Πατούλης συνεχίζει να κρύβεται, ...

Σειρά εγκυκλίων εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για την λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων, προσαρμοσμένες στις νέες περιοριστικές διατάξεις ...

Ένα κοριτσάκι που στάλθηκε στις ΗΠΑ για υιοθεσία, λίγο μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, έμελλε όχι μόνο να γνωρίσει τη βιολογική του μητέρα, ...

Την διεκδίκηση του αξιώματος του Περιφερειάρχη Αττικής, ανακοίνωσε ο Γιάννης Σγουρός, πρώην Περιφερειάρχης (2011-2014) και νυν επικεφαλής του ...

Φωτιά έχουν πάρει τα "δημοτικά πηγαδάκια", από την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του δημαρχιακού θώκου από τον κ. Παπανικολάου, για την κεντρική πολιτική σκηνή. ...

Εν μέσω μιας αρχόμενης καυτής  φετινής αντιπυρικής περιόδου, χωρίς καλά -καλά  να «ιδρώσουν» τα σίδερα και να πυρωθούν οι λαμαρίνες από τον καύσωνα, ...

«Δεν είμαι υποχρεωμένη να πάρω Λογιστή από τη Γλυφάδα» Αυτή ήταν η «αποστομωτική» απάντηση της κ. Βαμβακερού στην αποκάλυψη του Παναγιώτη Γιάχου, ότι ανάθεσε την λογιστική υποστήριξη ...

Είναι γεγονός ότι το αντικείμενο πλέον που καλούνται να διαχειρισθούν Δήμαρχοι και Δημοτικές Αρχές είναι και πολύπλοκο και πολυπληθές. ...

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, θα είναι πιθανότατα υποψήφιος βουλευτής με τον ...

Παρότι, τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι τεράστιου οικονομικού αντικειμένου, ...

Όπως πληροφορηθήκαμε, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Συντονιστική Επιτροπή της Δ. Ο. ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που εκλέχθηκε ...

"Σπάει κόκκαλα" με την Ανοικτή Επιστολή του, ο έμπειρος αυτοδιοικητικός παράγοντας της πόλης μας Μάκης Φιλόπουλος, ...

Το ότι  Τσαμπίρας είναι μακράν ο πιο ειδικός στα πάσης φύσεως ρουσφετάκια το ξέρουνε στη Γλυφάδα και οι πέτρες, ...

«Έφυγε για το τελευταίο της ταξίδι» η Ξένια Σπονδυλίδη, χήρα του αείμνηστου κι επί 12ετία Δημάρχου Γλυφάδας Θόδωρου Σπονδυλίδη. ...

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα για την μεγάλη «κάψα» του κ. Παπανικολάου, να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με την Ν.Δ. ...

Κι ενώ οι φωτιές στο βουνό της Γλυφάδας ξεπετάγονται η μία πίσω από την άλλη, κι ενώ όλοι οι Δήμαρχοι συσπειρώνονται στον ΣΠΑΥ για την προστασία του βουνού μας, κι ενώ μπαίνει στον ΣΠΑΥ ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Τα εν Δήμω Αυτοδιοικητικά Επιλογές Θέσεις Εν Γλυφάδα Τα παρα-ΔΗΜΟτικά "Στα μανταλάκια" Η ντουντούκα μας Θύμησες

Πυξίδα μας και μπούσουλάς μας, είναι το γνωμικό του ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ:

«Διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου, το δικαίωμά σου να τα λες».

Γι αυτό και στις «ΔΗΜΟ… λογίες Γλυφάδας, φιλοξενούμε ενυπόγραφα κείμενα, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά δεν είναι φασιστικά, ρατσιστικά, σεξιστικά, υβριστικά, συκοφαντικά και δεν αποπνέουν έστω και έμμεσα, bulling έναντι οιονδήποτε.

Οι επώνυμες ανακοινώσεις, οι καταγγελίες και τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας, είναι ευνόητο ότι εκφράζουν τους συντάκτες τους.

Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν με τις δικές μας απόψεις, κι ούτε βέβαια είναι δυνατόν να εκφράζουν – ντε και καλά - και τις δικές μας θέσεις.

Ως φανατικοί υποστηρικτές της αληθινής είδησης και της διάδοσης των ιδεών - όχι μόνο επιτρέπουμε - αλλά σας προτρέπουμε να αναδημοσιεύτε τις αναρτήσεις μας, με την απλή αναφορά ότι η ΠΗΓΗ τους  είναι οι «dimologies.gr»

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να λαμβάνετε πρώτοι τα άρθρα που ανεβάζουμε στο e-mail σας.
Ονομά και Επίθετο(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Βρείτε μας στα social

             

 

Designed by