31/05/2021 - 9:30 πμ 21η Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την Προτεραιοποίηση των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ - ΥΠΕΣ).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ", στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07, στον Άξονα Προτεραιότητας: "Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός" και με τίτλο "Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων".