26/05/2021 - 7 μ.μ. 06η Συνεδρίαση (με Τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας

Όλη η ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης, με τις επίκαιρες ερωτήσεις κι απαντήσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν

  Τα τακτικά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

2. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) 

3. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής) 

4. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» (σχετ. αποφ. Εκτελεστικής Επιτροπής)

5. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 

6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) 

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) 

8. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετ απ ΟΕ 141/2021) 

9. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (σχετ απ ΟΕ 142/2021) 
10. Λήψη απόφασης για την απόσυρση από την κυκλοφορία οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου


11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στέγασης του Συνδέσμου Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (Συ.Δ.Μη.Π.)