21/04/2021 - 16η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία «Κοινωνική, Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας» (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 202

2. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 30/2021 μελέτης, δαπάνης 744.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)

3. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Νέου Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας»

4. Έγκριση της υπ΄αρ. 621/2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα.