14-04-2021 - 5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβ. Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Τις πρώτες 2,5 ώρες συζητήθηκαν τα πρόσφατα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ρέμα της Ευρυάλης κι άλλα επίκαιρα θέματα.

Τακτικά Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19.

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» στον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»

 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2018»

 4. Έγκριση σύστασης από το Δήμο Γλυφάδας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4670/2020 , έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δήμαρχο.

 5. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Γλυφάδας (κατ΄εφαρμογή του άρθρου 70 Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019)

 6. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021

 7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

 8. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμπλήρωση της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη»

 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

 10. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου

 11. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρείας

 12. Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση περιπτέρου