07/04/2021 - 14η Συνεδ/ση Οικον. Επιτροπής Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών παιδικών χαρών».

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ.

Έγκριση χορήγησης παράτασης για τη μελέτη με τίτλο : «Μελέτη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου καταβολής δαπάνης πλακόστρωσης, κυβόλιθων και κρασπέδων για τα έτη 2017 -2023 , στο Δήμο μας που αντιστοιχεί στους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση οικοπέδου κυριότητας Δήμου Γλυφάδας, ευρισκόμενο στο Ο.Τ. 160 , μεταξύ των οδών Λ. Βουλιαγμένης, Αλκιβιάδου και Αγησιλάου.

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

Aνάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα