18/03/2021 - 11η Συνεδ/ση (έκτακτη) Οικ. Επ. Γλυφάδας

Δείτε τη ΒΙΝΤΕΟ-σκόπιση της συνεδρίασης και τα θέματα που συζητήθηκαν

 Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για Πολυετή Προγραμματισμό Προσλήψεων 2022-2025
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών που υπάρχουν στο πλαίσιο του εν λόγω προγραμματισμού προσλήψεων.