Όλες οι δημοσιεύσεις

>>> Την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών για τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ζητάει ο Παναγιώτης Γιάχος, με Αίτησή του προς τον Δήμαρχο Γλυφάδας

Με την Αίτησή του προς τον Δήμαρχο κ. Παπανικολάου, ο κ. Γιάχος ζητάει ως Δημοτικός Σύμβουλος όλα τα σχετικά Στοιχεία κι οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

για το "ευαίσθητο" θέμα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του Δήμου, ήτοι: Μελέτες, Διακηρύξεις Διαγωνισμών, Συμβάσεις, Τιμολόγια, Πρωτόκολλα Παραλαβής, Εγγύηση της Ποιότητας του Εξοπλισμού, Επίβλεψη Εγκαταστάσεων, Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Συντήρησης, Πιστοποιήσεις Ασφαλούς Χρήσης των εγκαταστάσεων από τα παιδιά κ.α.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ η με αρ. πρ. 15272 / 25-05-2022 ΑΙΤΗΣΗ

 • Α Ι Τ Η Σ Η
 • ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 • Συγκεκριμένα προς:

τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Παπανικολάου

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων που σχετίζονται με τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ήτοι: τις συμβάσεις τις προμήθειες, τις παραλαβές και εγκαταστάσεις των διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων, την συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας τους, όπως και την πιστοποίηση της αρτιότητας αυτών, για ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά.

Κύριε Δήμαρχε,

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-04-2022, ο συνάδελφος Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ευστάθιος Γεωργούλας, έκανε λόγο για σοβαρές κι επικίνδυνες βλάβες και πρόωρες φθορές, καθώς και κακοτεχνίες στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ του Δήμου, ενώ επίσης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα εξαρτήματα και υλικά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών μελετών, διακηρύξεων και συμβάσεων, βάσει των οποίων ο Δήμος προμηθεύτηκε όλα αυτά τα υλικά και εξαρτήματα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.

Στον διάλογο που ακολούθησε τόσο ο κ. Γεωργούλας, όσο κι εσείς αναφερθήκατε σε μια Σύβαση Συντήρησης των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, η οποία όπως ειπώθηκε στοιχίζει στο Δήμο 3.500 € το μήνα, ενώ αναπάντητο κι αιωρούμενο έμεινε και το θέμα της πιστοποίησης όλων αυτών των εγκαταστάσεων, για την ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά.

Ομολογώ ότι οι γενικόλογες και αόριστες απαντήσεις σας, στις πολύ συγκεκριμένες επισημάνσεις του κ. Γεωργούλα, μου δημιούργησαν περισσότερες ανησυχίες, γι αυτό και σε επιτόπιες επισκέψεις που έκανα σε αρκετές ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, διαπίστωσα κι εγώ την βασιμότητα των αναφερθέντων επισημάνσεων του κ. Γεωργούλα.

 

Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή η ασφάλεια των παιδιών δεν αφήνει αδιάφορο τον οποιονδήποτε πολίτη, πολύ δε περισσότερο, δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορους εμάς τους Αιρετούς του Δήμου.

Επειδή είναι πολύ πρόσφατο το ατύχημα που έγινε σε ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ της Βόρειας Ελλάδας, που  απ ότι δημοσιεύτηκε οφειλόταν σε κακοτεχνίες και σε ελλιπή επίβλεψη και συντήρηση.

Επειδή ως Δημοτικός Σύμβουλος έχω την υποχρέωση να διερευνήσω και να ενημερωθώ για οτιδήποτε αφορά τον Δήμο μας, πολύ  δε περισσότερο τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ της Πόλης μας.

Επειδή εξ όσων γνωρίζω όλα τα υλικά και εξαρτήματα των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ο Δήμος μας τα έχει προμηθευτεί από την επιχείρηση: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.»

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

να μου χορηγηθούν τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:

 1. Όλα τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) και τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σε αυτά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ καθώς και τα Δελτία Αποστολής και Τιμολόγια από 01-09-2014 έως και σήμερα, της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.»
 2. Όλες τις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.», από 01-09-2014 έως και σήμερα.
 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ του Δήμου και αντίστοιχα τα αγορασθέντα Υλικά και Εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν σε κάθε μία απ αυτές.
 4. Ποιος ή ποιοι ήταν οι μηχανικοί του Δήμου οι οποίοι επέβλεψαν και βεβαίωσαν την ορθή κι ασφαλή εγκατάσταση και τοποθέτηση των υλικών και εξαρτημάτων σε κάθε ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, όπως και τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων στο δημοτικό δίκτυο.
 5. Αντίγραφο της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης: «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Ε.», για την συντήρηση των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.
 6. Όλα τα ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) και τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σε αυτά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, με τα οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση αυτών των συντηρήσεων στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ του Δήμου.
 7. Όλα τα παραστατικά στις περιπτώσεις που αντικαταστάθηκαν τυχόν φθαρμένα υλικά και εξαρτήματα, στα πλαίσια της εγγύησης για την εμπρόθεσμη αντικατάστασή τους.
 8. Ποιος ή ποιοι είναι οι μηχανικοί του Δήμου που επιβλέπουν κι επιθεωρούν τις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ και βεβαιώνουν την καθημερινή ασφαλή λειτουργία αυτών.

Κύριε  Δήμαρχε,

όπως  γνωρίζετε, στο νόμο 3852/2010, άρθρο 61 παρ. 3, ορίζεται ρητά ότι: «3. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.»,

ενώ και η παρ. 3 του άρθρου 69 του ίδιου νόμου ορίζει ρητά ότι: «Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.» 

Ανεξάρτητα όμως από τη νόμιμη υποχρέωσή σας, για  την  χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, ελπίζω να κάνετε πράξη και τα λεγόμενά σας, ότι τόσο εσείς, όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου, είστε στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων, για ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε θέμα του Δήμου, λέγοντάς μας με έμφαση: «επειδή δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», και «δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας»

Με  τιμή

Παναγιώτης  Γ.  Γιάχος

 

ΔΕΙΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ: 

>>> Αναπάντητες οι καταγγελίες για τις επικίνδυνες φθορές και κακοτεχνίες στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΑ:

 

 

Επικαιρότητα

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε στις 28-09-2022, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του κ. Γιάννη Τζούβελη. ...

Την ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης προφασίζεται ότι οι επικείμενες προσλήψεις του 2023 για τους ΟΤΑ θα περιορίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και ταυτόχρονα ...

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βαθιά θρησκευόμενο, αλλά ούτε και άθρησκο και σε κάθε ευκαιρία εκθειάζω το έργο της Εκκλησίας, ενώ σέβομαι και τιμώ τους ιερωμένους ...

Μετά από 2 και πλέον μήνες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και σε ζωντανή (Live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Γλυφάδας στο YouTube. ...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας μέσω Τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή (live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. ...

Με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο από την ΑΒΑΞ, την κοινοπραξία Bouygues – Intrakat να έχει ξεκινήσει ...

Τα 5 πιο δημοφιλή άρθρα

 • >>> Στην Κόρινθο στο Λογιστικό Γραφείο

  >>> Στην Κόρινθο στο Λογιστικό Γραφείο "ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ", ανέθεσε τα λογιστικά, η Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Δημοτική Σύμβουλος Γεωργία Βαμβακερού.

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Π. Γιάχου προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα δρώμενα της Οικονομικής Επιτροπής

  >>> ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Π. Γιάχου προς τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα δρώμενα της Οικονομικής Επιτροπής

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Οι καταγγελίες στη Τηλεόραση των: Παναγιώτη Γιάχου, Βάνας Μπάρμπα και Θέμη Μπαλασόπουλου για τις εικονικές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας

  >>> Οι καταγγελίες στη Τηλεόραση των: Παναγιώτη Γιάχου, Βάνας Μπάρμπα και Θέμη Μπαλασόπουλου για τις εικονικές συνεδριάσεις στο Δήμο Γλυφάδας

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Δήμαρχε Γλυφάδας, άσε τους εγωισμούς και τα «καπρίτσια» και δρομολόγησε την άμεση επανένταξη του Δήμου μας στον Σ.Π.Α.Υ.

  >>> Δήμαρχε Γλυφάδας, άσε τους εγωισμούς και τα «καπρίτσια» και δρομολόγησε την άμεση επανένταξη του Δήμου μας στον Σ.Π.Α.Υ.

  Διαβάστε περισσότερα..

 • >>> Το γαϊτανάκι της υποψηφιότητας (;) του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου, για βουλευτής με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, «καλά κρατεί».

  >>> Το γαϊτανάκι της υποψηφιότητας (;) του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου, για βουλευτής με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, «καλά κρατεί».

  Διαβάστε περισσότερα..

Εν Γλυφάδα

Φτωχότερη είναι από χθες η «φυλή» των αυτοδιοικητικών Γλυφάδας, μετά από τον θάνατο του επί  χρόνια (1995 έως 2010) Δημοτικού Συμβούλου Πέτρου Γεωργόπουλου. ...

Όπως πληροφορηθήκαμε, συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Συντονιστική Επιτροπή της Δ. Ο. ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που εκλέχθηκε ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Εν Γλυφάδα

Τα εν Δήμω

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη από συγκίνηση ατμόσφαιρα, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας συνεδρίασε στις 28-09-2022, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου του κ. Γιάννη Τζούβελη. ...

Μετά από 2 και πλέον μήνες, θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας μέσω τηλεδιάσκεψης και σε ζωντανή (Live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου Γλυφάδας στο YouTube. ...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 στις 3:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας μέσω Τηλεδιάσκεψης, με ζωντανή (live) μετάδοση από το κανάλι του Δήμου στο YouTube. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Τα εν Δήμω

"Στα μανταλάκια"

«Δεν είμαι υποχρεωμένη να πάρω Λογιστή από τη Γλυφάδα» Αυτή ήταν η «αποστομωτική» απάντηση της κ. Βαμβακερού στην αποκάλυψη του Παναγιώτη Γιάχου, ότι ανάθεσε την λογιστική υποστήριξη ...

Γιατί ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Παπανικολάου απέκρυψε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ότι διενεργείται έρευνα από τη Δικαιοσύνη, ...

Σοβαρές και συγκεκριμένες καταγγελίες για την επικινδυνότητα στις ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Γλυφάδας από τον Δημοτικό Σύμβουλο Στάθη Γεωργούλα. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: "Στα μανταλάκια"

Γιάχο...Βολές

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου βαθιά θρησκευόμενο, αλλά ούτε και άθρησκο και σε κάθε ευκαιρία εκθειάζω το έργο της Εκκλησίας, ενώ σέβομαι και τιμώ τους ιερωμένους ...

Συνήθως τα πιο απλά και τα αυτονόητα, είναι και τα πιο δύσκολα, έλεγε ένας αείμνηστος πολιτικός. Υπάρχουν όμως κι άνθρωποι που έχουν αυτό το χάρισμα και τα καταφέρνουν, γιατί πολύ απλά..."το 'χουν". ...

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φρονώ ότι εμείς οι αντιπολιτευόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκτός από την άσκηση του θεσμικού μας καθήκοντος, ...

"Αυτό που κάνετε μονίμως και συνειδητά, είναι να «βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο», αφού οι εισηγήσεις των θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Η.Δ., μας αποστέλλονται πάντα ελάχιστες ώρες πριν από...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Γιάχο...Βολές

Η ντουντούκα μας

Παρότι, τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής είναι τεράστιου οικονομικού αντικειμένου, ...

Το ότι  Τσαμπίρας είναι μακράν ο πιο ειδικός στα πάσης φύσεως ρουσφετάκια το ξέρουνε στη Γλυφάδα και οι πέτρες, ...

Κι ενώ οι φωτιές στο βουνό της Γλυφάδας ξεπετάγονται η μία πίσω από την άλλη, κι ενώ όλοι οι Δήμαρχοι συσπειρώνονται στον ΣΠΑΥ για την προστασία του βουνού μας, κι ενώ μπαίνει στον ΣΠΑΥ ...

Διαβάσαμε μια, διαβάσαμε δυο, διαβάσαμε τρείς και πέντε, το βιογραφικό του Δημάρχου στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας. Ε... αυτό που διαπιστώσαμε ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Η ντουντούκα μας

Τα παρα-ΔΗΜΟτικά

Φωτιά έχουν πάρει τα "δημοτικά πηγαδάκια", από την ενδεχόμενη εγκατάλειψη του δημαρχιακού θώκου από τον κ. Παπανικολάου, για την κεντρική πολιτική σκηνή. ...

Δίνουν και παίρνουν τα δημοσιεύματα για την μεγάλη «κάψα» του κ. Παπανικολάου, να είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με την Ν.Δ. ...

Μεγάλη πίκρα.....για τον συμπαθή Δημήτρη. Για να δούμε τι θα κάνει; Θα ρουφήξει τ' αυγουλάκι του κι αυτός ή θα τραβήξει το σκοινί;  ...

Μόνο θλίψη μπορεί να νοιώθει κανείς, παρακολουθώντας  την παρουσία και τα όσα λέει κατά καιρούς, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Τα παρα-ΔΗΜΟτικά

Θέσεις

Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου ώρα 7:00 μ.μ. η Τοπική Οργάνωση Γλυφάδας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ...

Εναρξη της σχολικής χρονιάς και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για να  προστατεύσει περισσότερο τη σχολική κοινότητα. Κανένα τεστ, καμία παρέμβαση στον αριθμό των...

Εν μέσω μιας αρχόμενης καυτής  φετινής αντιπυρικής περιόδου, χωρίς καλά -καλά  να «ιδρώσουν» τα σίδερα και να πυρωθούν οι λαμαρίνες από τον καύσωνα, ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Θέσεις

Αυτοδιοικητικά

Την ώρα που ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης προφασίζεται ότι οι επικείμενες προσλήψεις του 2023 για τους ΟΤΑ θα περιορίσουν τις ανάγκες σε προσωπικό και ταυτόχρονα ...

Μετά από μακρά κι άνιση μάχη με την ασθένειά του, "έφυγε" σήμερα το πρωί από κοντά μας, ο πρώην Αντιδήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Νίκος Σούγελας ...

Πληθαίνουν οι καταγγελίες των μελών στις Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων, που προέρχονται από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, για αδιαφάνεια των διοικουσών παρατάξεων ως προς την ενημέρωση, ...

Ενώ το Τριτοκοσμικό Τέλμα με την διαχείριση των σκουπιδιών σκουπίδια της  Αττικής εξακολουθεί παραμένει άλυτο, ο Περιφερειάρχης Αττικής  κ. Πατούλης συνεχίζει να κρύβεται, ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Αυτοδιοικητικά

Θύμισες

Ο Βασίλης Μποτίνος μπορεί να μην ήταν κομμουνιστής, αλλά ήταν ατίθασος, δεν χαμήλωνε το κεφάλι στη Χούντα των Συνταγματαρχών, ...

Παρακολουθώντας στις 12-01-2022 την εκπομπή της ΕΡΤ "Μουσικό Κουτί", άκουσα τον θαυμάσιο ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα, να προλογίζει ένα τραγούδι που θα ...

Οι τρείς Δήμαρχοι, όπως τους έζησε ο Παναγιώτης Γιάχος, ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και με τους τρείς. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Θύμησες

Επιλογές

Με την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο από την ΑΒΑΞ, την κοινοπραξία Bouygues – Intrakat να έχει ξεκινήσει ...

Ένα κοριτσάκι που στάλθηκε στις ΗΠΑ για υιοθεσία, λίγο μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, έμελλε όχι μόνο να γνωρίσει τη βιολογική του μητέρα, ...

«Κάθε κορίτσι μπορεί να γίνει ελκυστικό. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να στέκεσαι ακίνητη και να δείχνεις ηλίθια», έλεγε η ηθοποιός Χέντι Λαμάρ. ...

Η μπύρα μπορεί να ενισχύσει τον οργανισμό σας, με τρόπους που πιθανώς δεν θα περιμένατε… Πρόσφατη έρευνα μάλιστα, έχει εντοπίσει τέσσερα σημαντικά οφέλη στην υγεία. ...

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις: Επιλογές

Πυξίδα μας και μπούσουλάς μας, είναι το γνωμικό του ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ:

«Διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου, το δικαίωμά σου να τα λες».

Γι αυτό και στις «ΔΗΜΟ… λογίες Γλυφάδας, φιλοξενούμε ενυπόγραφα κείμενα, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτά δεν είναι φασιστικά, ρατσιστικά, σεξιστικά, υβριστικά, συκοφαντικά και δεν αποπνέουν έστω και έμμεσα, bulling έναντι οιονδήποτε.

Οι επώνυμες ανακοινώσεις, οι καταγγελίες και τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας, είναι ευνόητο ότι εκφράζουν τους συντάκτες τους.

Συνεπώς δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν με τις δικές μας απόψεις, κι ούτε βέβαια είναι δυνατόν να εκφράζουν – ντε και καλά - και τις δικές μας θέσεις.

Ως φανατικοί υποστηρικτές της αληθινής είδησης και της διάδοσης των ιδεών - όχι μόνο επιτρέπουμε - αλλά σας προτρέπουμε να αναδημοσιεύτε τις αναρτήσεις μας, με την απλή αναφορά ότι η ΠΗΓΗ τους  είναι οι «dimologies.gr»

Εγγραφείτε στις ενημερώσεις μας

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να λαμβάνετε πρώτοι τα άρθρα που ανεβάζουμε στο e-mail σας.
Ονομά και Επίθετο(*)
Please type your full name.

E-mail(*)
Invalid email address.

Βρείτε μας στα social

             

 

Designed by