Ανοιχτή Επιστολή:
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ Ιατρού, Προέδρου του Σωµατείου Εργαζοµένων του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας, ∆.Σ. ΕΙΝΑΠ, Ε.Γ. ΟΕΝΓΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΑΡΔΙΚΛΗ  Νοσηλευτή,

Γενικού Γραμματέα του Σωµατείου Εργαζοµένων του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Τακτικού Εκπροσώπουτων Εργαζοµένων στο ∆.Σ. του Ασκληπιείου.

Προς:
• κ. Ανδρέα Πλεµµένο, ∆ιοικητή του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας.
• κ. Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας
• Τα Μέλη του ∆ .Σ. του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας.

Από την αρχή της εκδήλωσης της πανδηµίας SARS-COV2, το Σωματείο µας και εµείς προσωπικά πρωτοστατήσαµε στην οργάνωση της µάχης ενάντια στον ιό, θέτοντας µία σειρά από προϋποθέσεις για την διασφάλιση της δηµόσιας υγείας.
Απαιτήσαµε, ξανά και ξανά, επαρκή ΜΑΠ, ενίσχυση του νοσοκοµείου µας µε τις εκατοντάδες αναγκαίες προσλήψεις µόνιµου ιατρονοσηλευτικού, επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού.
∆ιεκδικήσαµε τη συστηµατική ιχνηλάτηση µέσω των δωρεάν επαναλαµβανόµενων τεστ σε όλους τους Υγειονοµικούς, αλλά και σε άλλες οµάδες του πληθυσµού.
∆ιεκδικήσαµε την επίταξη του ιδιωτικού τοµέα, ώστε να ενισχυθεί η µάχη που δίνουµε στο ΕΣΥ. ∆ιεκδικήσαµε συνθήκες υγειονοµικής ασφάλειας στην εργασία τη δική µας και των πολιτών, στην εκπαίδευση των παιδιών µας, στα ΜΜΜ.
Ελάχιστα από τα αιτήµατα µας είδαµε να υλοποιούνται.
Οι λίγοι συνάδελφοι που καλωσορίσαµε από τον Μάρτιο και µετά, είναι συµβασιούχοι που καλούνται από την Πολιτεία να υπογράψουν τροποποίηση της σύµβασης εργασίας, ώστε να πληρώνονται µέσω ΕΣΠΑ, αφού κανένα κονδύλι δεν προβλέφθηκε για τη µισθοδοσία τους.
Η υποστελέχωση αντιµετωπίζεται µε µετακινήσεις συναδέλφων προς τη Β. Ελλάδα, προσφάτως και Παθολόγων από το νοσοκοµείο µας, που ενώ δεν έχει ενισχυθεί µε νέους Παθολόγους και Πνευµονολόγους, λειτουργεί εδώ και µήνες κλινική Covid19 24 κλινών, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες Γιατρών και Νοσηλευτών.
Από την πρώτη στιγµή, το Σωµατείο µας αλλά και εµείς προσωπικά, υπερασπιστήκαµε την επείγουσα ανάγκη να τεθεί η επιστήµη στην υπηρεσία του λαού ώστε να θρηνήσουµε λιγότερες χαµένες ζωές. Πενθούµε ήδη 14 συναδέλφους µας σε όλη τη χώρα που έχασαν τη µάχη µε τη νόσο, εργαζόµενοι σε ένα σύστηµα που έχει αφεθεί να τα βγάλει πέρα µόνο του, από µία κυβέρνηση που θεωρεί τους Υγειονοµικούς, όπως και τον εργαζόµενο και άνεργο λαό µας, απολύτως αναλώσιµους.
Είναι σαφές, ότι η µάχη ενάντια στην πανδηµία ισοδυναµεί µε τη µάχη υπεράσπισης της ∆ηµόσιας Υγείας.
Το λέει ο ΠΟΥ, το λένε πλήθος έγκριτων επιστηµόνων, το λέει η αναντίρρητη πραγµατικότητα, αυτή που κοκκινίζει τον Ασπρόπυργο, εκεί που οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται σε συνθήκες απόλυτης υγειονοµικής και οικονοµικής επισφάλειας.
Η ενίσχυση της δηµόσιας υγείας περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τον µαζικό δωρεάν εµβολιασµό για την Covid19.
Με όρους υγειονοµικής αξιοπρέπειας, µε όρους υγειονοµικής ασφάλειας, µε όρους σεβασµού προς τον πολίτη, προς τον εργαζόµενο Υγειονοµικό που καθηµερινά εκτίθεται και συνεχίζει να µάχεται.
Κι όµως, µόλις πρόσφατα η Κυβέρνηση προχώρησε σε άλλη µία εγκληµατική ενέργεια ενάντια στον λαό µας: ενώ αρχικά είχε ανακοινώσει την εξασφάλιση 2,5 εκατομμυρίων δόσεων του εµβολίου, ώστε να ξεκινήσει ο εµβολιασµός του πληθυσµού εντός του ∆εκεµβρίου, µόλις πριν λίγες ηµέρες οµολόγησε ότι ο αριθµός των δόσεων που έχει εξασφαλιστεί για όλο το πρώτο τρίµηνο του 2021 είναι µόλις 300.000, αριθµός που επαρκεί για τον εµβολιασµό µόνο 150.000 ανθρώπων, δηλαδή για το 1,5% περίπου του πληθυσµού της χώρας.
Μάλιστα, εκπρόσωποι της εµπλεκόµενης φαρµακευτικής εταιρείας διέψευσαν δηµόσια τις αιτιάσεις του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη ότι δήθεν αυτή η ασυνέπεια οφείλεται στην εταιρεία και όχι στη ελληνική Κυβέρνηση.
Φαίνεται ότι η περίφηµη «πανηγυρική» έναρξη του εµβολιασµού πριν την Πρωτοχρονιά δεν θα είναι παρά άλλη µία προπαγανδιστική φούσκα που θα περιλαµβάνει έναν ελάχιστο, στα όρια του εικονικού, αριθµό Υγειονοµικών.
Ο τρόπος που, για άλλη µία φορά τους τελευταίους µήνες, επέλεξε η κυβέρνηση να προχωρήσει στον εµβολιασµό καταρχάς των Υγειονοµικών, προσβάλλει τόσο την αξιοπρέπεια, όσο και τη νοηµοσύνη µας.
∆ηµιουργεί συνθήκες δυσπιστίας (για την ακρίβεια ενισχύει την ήδη υπάρχουσα δυσπιστία), οξύνει την αίσθηση απαξίωσης απέναντί µας.
Αντί να δίνει την αναγκαία ώθηση προς τα εµπρός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ναρκοθετεί την υπόθεση του εµβολιασµού.
∆εν ενηµερώνει το σύνολο των Υγειονοµικών για την επιστηµονική πρόοδο που έχει συντελεστεί, για τα επιστηµονικά δεδοµένα σχετικά µε τα διαθέσιµα εµβόλια, για το όφελος και τους πιθανούς κινδύνους.
Σε ένα περιβάλλον έντονης ανασφάλειας για την υγεία και τη ζωή, δεν αρκεί η επίκληση στη συνείδηση και το ήθος, πολύ περισσότερο όταν αυτή συνοδεύεται από εκβιαστικές αφόρητες πιέσεις «απάντησε µας σήµερα αν θα εµβολιαστείς ή όχι».
Επιπλέον, η απαίτηση συλλογής στοιχείων από το υπουργείο, όπως το ΑΦΜ και ο Α∆Τ, δηµιούργησε ακόµη µεγαλύτερη αγανάκτηση, εµβάλλοντας ερωτηµατικά περί «υγειονοµικού διαβατηρίου και άλλων ποινών σε όσους αρνηθούν τον εµβολιασµό».
Χρειάστηκε η άµεση αντίδραση των συνδικαλιστικών οργάνων και η δηµοσιοποίηση του γεγονότος, ώστε να σταλεί έγγραφο στα νοσοκοµεία από τον υπεύθυνο για την τήρηση των προσωπικών δεδοµένων του Υπουργείου Υγείας που απαγορεύει την επεξεργασία και συµπλήρωση τέτοιων στοιχείων στις λίστες και επιτρέπει µόνο την αναγραφή του ονόµατος των υπαλλήλων που επιθυµούν τον εµβολιασµό µαζί µε τον ΑΜΚΑ.
Με το αίσθηµα ευθύνης που µας αναλογεί, στα πλαίσια της επιλογής µας να υπηρετήσουµε την υγεία του λαού µας, στα πλαίσια της άσκησης των συνδικαλιστικών καθηκόντων που επανειληµµένα µας αναθέτουν οι συνάδελφοι µας, καλούµε εσάς, κ.κ. ∆ιοικητή, Αναπληρωτή ∆ιοικητή και Μέλη του ∆.Σ., να αναγνωρίσετε την αδήριτη ανάγκη σεβασµού της ελεύθερης βούλησης των συναδέλφων µας.
Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητή, Αξιότιµε κύριε Αν. ∆ιοικητή, Αξιότιµα Μέλη του ∆.Σ. του Ασκληπιείου Βούλας σας καλούµε:
1. να εξασφαλίσετε ΑΜΕΣΑ την επάρκεια των αναγκαίων δόσεων εµβολίου, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ΟΛΩΝ των Υγειονοµικών του Νοσοκοµείου µας (Ιατροί, Νοσηλευτές, Επιστήµονες, Τεχνολόγοι κ Παρασκευαστές, Φορείς, Τεχνικοί, ∆ιοικητικοί υπάλληλοι, Καθαρίστριες, Τραπεζοκόµες, Προσωπικό ασφάλειας. Μόνιµοι, Επικουρικοί, Εργολαβικοί, ΟΑΕ∆).
2. να οργανώσετε άµεσα, σε συνεργασία µε την Επιτροπή Λοιµώξεων, την πλήρη ενηµέρωση ΟΛΩΝ των Υγειονοµικών του Ασκληπιείου Βούλας, για τα δεδοµένα του προγράµµατος εµβολιασµού:
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα;
Ποια εµβόλια θα διατεθούν για τον εµβολιασµό;
Πόσες δόσεις χρειάζονται;
Σε πόσο χρονικό διάστηµα επιτυγχάνεται πλήρης ανοσία;
Ποιες είναι οι αντενδείξεις για τον εµβολιασµό;
Ποιες οµάδες συναδέλφων εξαιρούνται από αυτόν;
Είναι υποχρεωτικός ή προαιρετικός;
Στη δεύτερη περίπτωση τι προβλέπεται για όσους συναδέλφους αρνηθούν να εµβολιαστούν;
Με ποιο εξειδικευµένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα ενισχυθεί η οµάδα που θα φέρει σε πέρας αυτό το τεράστιο έργο, µε το δεδοµένο µάλιστα ότι οι Επισκέπτες Υγείας του Ασκληπιείου έχουν µετακινηθεί στο ΚΥ Βάρης για να ενισχύσουν το έργο του ως εµβολιαστικού κέντρου;
Αξιότιµε κύριε ∆ιοικητή, αξιότιµε κύριε Αν. ∆ιοικητή, Αξιότιµα Μέλη του ∆.Σ. του Ασκληπιείου Βούλας.
Η διασφάλιση της ζωής και της υγείας των συναδέλφων µας δεν είναι ατοµική ευθύνη.
Είναι κυρίως ευθύνη της πολιτείας.
Ο σεβασµός στην ελεύθερη βούληση και στην ελεύθερη σκέψη έχει κατακτηθεί µε αγώνες αιώνων για την ελευθερία και τη δηµοκρατία, στη χώρα µας αλλά και παγκόσµια.
Συλλογάται καλά, όποιος συλλογάται ελεύθερα.
Σας καλούμε να αναλάβετε το χρέος που σας αναλογεί.
Βούλα, 19/12/2020
Με τιμή
Δέσποινα Τοσονίδου
Ιατρός, Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας, ΔΣ ΕΙΝΑΠ, ΕΓ ΟΕΝΓΕ, Αναπληρωματική Εκπρόσωπος των Ιατρών στο ΔΣ του Ασκληπιείου. 
 
Δημήτρης Γαρδικλής
Νοσηλευτής, Γ. Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του Γ. Ν. Ασκληπιείο Βούλας, Τακτικός Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ του Ασκληπιείου.