Στην τελική ευθεία ο νέος εκλογικός νόμος για τις Αυτοδϊοικητικές Αρχές

Η κατάργηση της απλής αναλογικής στις εκλογές της αυτοδιοίκησης και η πενταετής θητεία για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες

είναι δύο από τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών.με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, στόχος του νομοσχεδίου, το οποίο διαμορφώθηκε μέσα από τη γόνιμη διαβούλευση με τους θεσμικούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ, είναι η επαναφορά της λεγόμενης κυβερνησιμότητας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας με την κατάργηση της απλής αναλογικής. 

Οι βασικές αλλαγές που επιφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023, θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία.

  • Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του δημοτικού και του περιφερειακού συμβουλίου με το πρόσχημα της ενίσχυσης του ουσιαστικού διαλόγου.

  • Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43%.

Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των εκλογών.

  • Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές και ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του.

  • Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των «κοινοτικών αρχών» η οποία δημιούργησε έναν de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος.

Επαναφορά της ορολογίας «κοινότητας» σε «δημοτική κοινότητα» ώστε να μην υπάρχει καμία σύγχυση με την προ του «Καποδίστρια» διοικητική διαίρεση της χώρας.

  • Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.

  • Σε μικρότερες δημοτικές κοινότητες ο εκπρόσωπος της εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφίων και εκτός συνδυασμών.

Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασμών ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και να είναι εγκαίρως στο εκλογικό σώμα γνωστοί οι υποψήφιοι.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, οι επόμενες Αυτοδιοικητικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν, τον Οκτώβρη του 2023.